Na temelju čl. 13.st.1.toč.8. Društvenog ugovora Ponikve eko otok Krk d.o.o, Skupština društva na svojoj redovnoj 14. sjednici od 30.lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU

1.Utvrđuje se cjenik usluga korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI):

CJENIK ZA PRISTUP I ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE  EKI MREŽE NA OTOKU KRKU

CIJEVI

KN /M  GODIŠNJE

MIKROCIJEVI

2,50 kn

CIJEVI MALOG PROMJERA (20-40 MM)

5,50 kn
CIJEVI PROMJERA 50 MM 7,00 kn

izrada tehničkog rješenja

2.000,00 + 3,00 kn po metru

 
pristup i zakup svjetlovodnih niti
 
svjetlovodna nit pristup, jednokratno mjesečno
kn/nit
duljina do 400 m 1.000,00 kn 0,50 kn/m
od 400 - 1000 m 1.200,00 kn 0,45 kn/m
od 1000 do 5000 m 1.400,00 kn 0,40 kn/m
duljina veća od 5000 m 2.000,00 kn 0,35 kn/m
korištenje svake dodatne niti na istoj relaciji naplaćuje se 80% cijene osnovne niti

 

 
1 nit jednokratno uključenje po lokaciji

0,00 kn

1 nit jednokratno isključenje po lokaciji 40,00 kn/m

mjerenje svjetlovodne niti na zahtjev operatora korisnika 100,00 kn po niti

 

2. Cjenik utvrđen u toč.1. ove odluke primjenjuje se počev od 01.srpnja 2016. godine.

3. na cijene zakupa obračunava se porez na dodanu vrijednost.

4. Cjenik se objavljuje na internetskim stranicama Ponikve eko otok Krk (www.ponikve.hr).

5. Danom primjene ovog cjenika prestaje primjena cjenika Klasa: 363-01/14-01/10 od 17.11.2014. godine