Analiza poslovanja Ponikve usluga d.o.o. 1-9.2014. i rebalans 2014.