Ponikve voda d.o.o. KRK
Vršanska 14
Uprava: F.Mrakovčić

Klasa: 363-01/17-19/7
Urbroj. 2142-03/28-17-1

Krk, 25. svibanj 2017.

Sektorski naručitelj Ponikve voda d.o.o. sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

 

Ponikve eko otok Krk d.o.o. KRK
Vršanska 14
Uprava: F.Mrakovčić

Klasa: 363-01/17-19/8
Urbroj. 2142-03/28-17-1

Krk, 25. svibanj 2017.

Javni naručitelj Ponikve eko otok Krk d.o.o. sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

 

Ponikve usluga d.o.o. KRK
Vršanska 14
Uprava: F.Mrakovčić

Klasa: 363-01/17-19/5
Urbroj. 2142-03/28-17-1

Krk, 25. svibanj 2017.

Javni naručitelj Ponikve usluga d.o.o. sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.