• u lipnju 2005. godine na otoku Krku uveden je ekološki zasnovan sustav gospodarenja otpadom, popularno nazvan Eko otok Krk
 • Eko otok Krk predstavlja cjelovit model gospodarenja otpadom, prvi takav u Hrvatskoj, a omogućava zbrinjavanja svih vrsta otpada
 • ukupna vrijednost investicije je oko 37 milijuna kuna
 • u sustav je do sada uloženo 25 milijuna kuna, a u tijeku su građevinski radovi koji će biti gotovi do kraja 2013. godine. Radovi obuhvaćaju proširenje nove plohe odlagališta i sanaciju njegovoga starog dijela za što će se izdvojiti dodatnih 17 milijuna kuna
 • za funkcioniranje sustava na otoku Krku je raspodijeljeno 8000 spremnika na 1500 mjesta kućni se otpad odvojeno prikuplja u pet spremnika (biootpad, papir, PET, staklo, ostalo)
 • otok Krk ima i sedam POSAM-a, posebnih sabirnih mjesta (OMIŠALJ, MALINSKA, KRK, PUNAT, BAŠKA, VRBNIK, DOBRINJ). na kojima građani besplatno odlažu glomazni kućni otpad (elektronički otpad, stari namještaj, bijela tehnika, automobilske olupine, automobilske gume) i opasni otpad 
 • U suradnji s tvrtkom Metis d.d., na posebnom sabirnom mjestu u Krku organiziran je otkup metala (bakar, mesing, bronza, aluminij, cink, olovo, željezo, pleh,...)
 • na posebnim sabirnim mjestima od građana se otkupljuje i ambalaža za koju im se isplaćuje naknada od 0,50 kn po komadu (PET, staklo, aluminij) 
 • na otoku Krku se na godinu prikupi oko 18.000 tona komunalnoga otpada, od čega se oko 11.000 tona prikupi tijekom četiriju ljetnih mjeseci 
 • trenutačno se odvojeno prikuplja oko 40% otpada 
 • u suvremenom reciklažnom dvorištu razvrstani se otpad obrađuje i priprema za recikliranje, dok se nerazvrstani dio otpada prema najsuvremenijim metodama zbrinjava na odlagalištu Treskavac
 • cilj je svake godine povećati udio razvrstanoga otpada za 2-3 posto

Veliki značaj daje se promoviranju sustava i edukaciji od čega izdvajamo:

 • Slanje info materijala korisnicima uz račune
 • Proljetna akcija darivanja komposta korisnicima
 • Kumstvo krčkim školama i vrtićima u udruzi „Lijepa naša“, te općenito rad s predškolskom i školskom djecom 
 • Organiziranje radionica, prezentacija i posjeta reciklažnom dvorištu i odlagalištu Treskavac

 Selektivno prikupljeni otpad dovozi se na reciklažno dvorište gdje se dodatno sortira, preša i balira:

 • Karton
 • Uredski papir
 • Novinski papir
 • Staklo
 • Aluminijske limenke
 • Konzerve
 • PET ambalaža
 • Ostala ambalažna plastika
 • Tvrda plastika
 • Folije i najlonske vrećice

Dana 31. ožujka 2012. u Radnoj jedinici Komunalije zaposleno je ukupno 103 djelatnika i to:

 • na odvozu otpada 57 djelatnika
 • na reciklažnom dvorištu i odlagalištu 32 djelatnika
 • na posebnim sabirnim mjestima 12 djelatnika

Vozni park radne jedinice sastoji se od:

 • 3 osobna vozila i 1 dostavno
 • 2 kombi vozila za prijevoz djelatnika
 • 1 kombi vozilo za prijevoz ambalaže
 • 21 vozilo za sakupljanje otpada
 • 3 vozila za skupljanje otpada i pranje kontejnera
 • Kompaktor za poravnavanje i sabijanje otpada na odlagalištu
 • Traktor i viljuškar u reciklažnom dvorištu za obradu selektivno prikupljenoga otpada