Na temelju Odluke Skupštine Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk, od 20. studenog 2015., Uprava Društva raspisuje Javni natječaj za vizualni identitet i ime maskote tvrtke Ponikve eko otok Krk namijenjene promidžbi otoka Krka.
Javni natječaj za vizualni identitet i ime maskote tvrtke Ponikve eko otok Krk, namijenjene promidžbi eko otoka Krka provodi tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o., koju zastupa direktor Frane Mrakovčić.

Natječaj je otvoren od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine.

Natječajna dokumentacija sastoji se od tri dijela, a to su: Opće odredbe, Natječajni zadatak i Prijavnica. (nalazi se u prilogu ove objave)
Na Natječaj se mogu prijaviti sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, osim članova Ocjenjivačke komisije i zaposlenika Naručitelja. 
Ocjenjivačka komisija izabrat će najbolje  autorsko rješenje za vizualni identitet maskote i najbolje autorsko rješenje za ime maskote. Najbolja autorska rješenja za vizualni identitet i ime maskote birat će se odvojeno, tako da izabrani vizualni identitet maskote može biti prijedlog jednog autora ili autorskoga tima, a izabrano ime maskote prijedlog drugog autora ili autorskoga tima.
Nagrada za najbolji vizualni identitet maskote iznosi 25.000 kuna (neto), a nagrada za najbolje ime maskote iznosi 10.000 kuna (neto).
Natječajna dokumentacija je besplatna i dostupna na ovim stranicama od otvaranja natječajnoga postupka do njegova isteka.

 

Tags: 
natječaj