Trgovačko komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. i ove godine raspisuje nagradni natječaj za najbolje likovne radove na temu ekologije. Ove godine posebna ocjenjivačka komisija izabrat će po tri najbolja likovna rada i to u četiri kategorije: djeca predškolci, djeca nižih razreda osnovnih škola i djeca viših razreda osnovnih škola i srednjoškolci. Svi radovi moraju obrađivati ekološke teme, važne za otok Krk, ali i za cijeli planet, a sudionici natječaja sami odabiru ekološku temu koju će likovno obraditi. Također, mogu odabrati i neku od predloženih tema. Osim raznolikih ponuđenih tema, autori su potpuno slobodni i u odabiru likovnog medija, tehnike i formata koji njima najviše odgovara. Tako se npr. mogu natjecati likovna djela: crteži, makete i male skulpture, mozaici, kolaži, akvareli, slike itd. Pravo natjecanja imaju sva djeca predškolskog uzrasta, te učenici osnovnih i srednjih škola.

Pogledajte cjeloviti natječaj u prilogu.

Tags: 
natječaj