Obavijest o rezultatu natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu „čistač/čistačica“ (30.12.2020.)

Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „čistač/čistačica“, koji je objavilo Ponikve usluga d.o.o. Krk, je zaključen. 
Za radno mjesto je odabrana kandidatkinja Anita Špoljarić.
Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju u natječaju.


OBAVIJEST (1.12.2020.)

Natječaj za radno mjesto ČISTAČ/ICA, objavljen 20.11.2020. na mrežnoj stranici društva produžuje se do 15.prosinca 2020. godine
Osim na poštansku adresu Ponikve usluga d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk, molbe se mogu poslati i na e-mail adresu:  


Na temelju čl. 9.st.2.toč.8. Društvenog ugovora Ponikve usluga d.o.o. direktor društva objavljuje
N A T J E Č A J za zapošljavanje 1 radnika

ČISTAČ/ICA, m/ž  na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme 4 SATA
– 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • NKV – niža sprema
  • Probni rad – 3 mjeseca

Uz molbe  je potrebno priložiti dokumente i podatke:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu)
  • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19),  pod jednakim uvjetima iz natječaja,  ostvaruju prednost pred drugim kandidatima.
Molbe se primaju u roku od 10 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama društva na adresu: Ponikve usluga d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk s naznakom
"Ne otvaraj - natječaj za zapošljavanje čistačice".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati. 
Sa svim kandidatima/kandidatkinama čije molbe budu uredne i ispunjavaju formalne obavit će se intervju.
Ponikve usluga d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje (na e-mail adrese) o točnom datumu i satu održavanja intervjua.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.

Ponikve usluga d.o.o. Krk

Tags: 
natječaj