Obavijest o rezultatu natječaja  za zapošljavanje radnika na radnom  mjestu "službenik za knjigovodstvo i OS-a” (19.2.2021.)

Natječaj za zapošljvanje radnika na radnom mjestu "službenik za knjigovodstvo i OS-a" koji je objavilo Ponikve usluga d.o.o. Krk je zaključen.
Za radno mjesto je odabrana kandidatkinja Eva Hajdinjak, ekonomistica
Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju u natječaju.


Na temelju čl. 9.st.2.toč.8. Društvenog ugovora Ponikve usluga d.o.o. direktor društva objavljuje

N A T J E Č A J
za zapošljavanje 1 radnika

SLUŽBENIK/ICA ZA KNJIGOVODSTVO I VOĐENJE OS-a,  na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • SSS –srednja stručna sprema
  • Radno iskustvo na knjigovodstvenim poslovima minimalno 6 mjeseci

Uz molbe  je potrebno priložiti dokumente i podatke:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnopravnom statusu)
  • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka
  • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19),  pod jednakim uvjetima iz natječaja,  ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Uz molbu je potrebno priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta (čl.103. Zakona) .

Molbe se primaju u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama društva na adresu:
Ponikve usluga d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk
s naznakom "Za natječaj za zapošljavanje službenika".

Osim na poštansku adresu Ponikve usluga d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk, molbe se mogu poslati i na e-mail adresu:  

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati. 
Za sve kandidate/kandidatkinje čije molbe budu uredne i ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti na temelju pisanog testa i intervjua.
Ponikve usluga d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje (na e-mail adrese) o točnom datumu i satu održavanja testiranja.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljanja testiranja.

Ponikve usluga d.o.o. Krk

Oglas je objavljen na mrežnim stranicama 03.02.2021.godine
Obrazac privole se nalazi u prilogu!

Tags: 
natječaj