Ponikve eko otok Krk d.o.o. oglašava: NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Radnik u eko patroli/nadzornik
Uvjeti: SSS društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje engleskog jezika u govoru, praktičan rad na računalu, vozačka dozvola B kategorije
(m/ž 1 izvršitelj)

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od godinu dana s mogućnošću produljenja na neodređeno

Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme.
Osiguran je prijevoz na posao ili naknada za putne troškove. Od kandidata se očekuje spremnost na timski rad.

Prijave na natječaj s kratkim životopisom i preslikom dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu:
Ponikve eko otok Krk, Vršanska 14, 51500 Krk,
ili na e-mail:
s napomenom „ZA NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“

Nezaposlene osobe koje prema posebnim propisima (čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezne su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno s posebnim zakonom kojim je uređeno to pravo (čl.103. Zakona).

Natječaj je otvoren do popunjenja radnog mjesta