Poštovani korisnici,

Radi usklađenja sa Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21) obavještavamo Vas da 01. svibnja 2022. godine stupaju na snagu novi cjenici javne usluge prikupljanja komunalnog otpada kao i cjenik ostalih komunalnih usluga za područje otoka Krka. Cjenici su objavljeni na internet stranici.

Za sve korisnike u kategoriji nekućanstvo koji koriste spremnik za miješani komunalni otpad volumena do 360 litara, uz dinamiku odvoza dva puta mjesečno (jednom tjedno od 01.06.-30.09.) primjenjuje se fiksni dio cijene obvezne minimalne javne usluge koji se obračunava tijekom čitave godine (520 kn mjesečno uvećano za PDV) te varijabilni dio cijene za pražnjenje posude za miješani komunalni otpad (0,15 kn po litri uvećano za PDV). Cjenikom su predviđeni i popusti na cijenu osnovne minimalne javne usluge za obrtničko uslužne radnje, uredske prostore, objekte za odgoj i obrazovanje, objekte kulture te zdravstvene ustanove, koji se temelje na broju zaposlenih osoba na obračunskom mjestu.
Na našim internet stranicama možete preuzeti izjavu koju je potrebno ispuniti i dostaviti na adresu Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk ili na adresu elektroničke pošte . Izjava je potrebna radi ostvarivanja prava na popust na cijenu osnovne minimalne javne usluge.

VAŽNO ZA HOTELE, KAMPOVE, RESTORANE, TRGOVINE I TRGOVAČKE CENTRE, MARINE

Kako ne bi došlo do zastoja u odvozu otpada, pozivamo sve korisnike kojima je potreban volumen posude za miješani komunalni otpad veći od 360 litara i/ili češći broj odvoza (npr. hoteli, kampovi, restorani, trgovine i trgovački centri, marine i sl.) da se što prije jave u naplatnu službu Ponikve (telefon: 654-631, elektronička pošta: ) radi sklapanja ugovora kojim bi se regulirao volumen potrebnih posuda i broj odvoza. Prijedlog ugovora dostupan je na našoj internet stranici.

Ukoliko se posebnim ugovorom ne regulira dodatni volumen posuda i broj odvoza, od 01.05.2022. davatelj usluge odvozit će miješani komunalni otpad do volumena 360 litara i to dva puta mjesečno.