Prema Ugovoru o građenju „Rekonstrukcija vodovoda u selima Dubašnice“, u srijedu, 04. svibnja 2022., započeti će radovi
na rekonstrukciji vodovoda na dijelu županijske ceste 58070, između naselja Kremenići i Sv. Vid Miholjice.
Ovim će se radovima rekonstruirati dotrajali vodovod u ukupnoj dužini 511 m, a postojeća PVC cijev DN 160 mm zamijenit će se novim cjevovodom.

Rok izvođenja radova  je 45 dana, a izvođač je tvrtka GP Krk d.d.
Stručni nadzor nad radovima izvršit će tvrtka AEC Projekt, Njivice.