Trgovačko komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. raspisuje

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ
ZA IME MASKOTE TVRTKE PONIKVE, NAMIJENJENE PROMIDŽBI EKO OTOKA KRKA

Želja je Naručitelja da maskota postane zaštitni znak svih ekoloških programa, da potiče na pozitivne reakcije u smislu pridržavanja pravila o ekološki prihvatljivom ponašanju te da prenosi i popularizira vrijednosti i važnost ekološki osviještenog načina života u najširem smislu.
Ime maskote treba biti originalno, upečatljivo, vedro, lako pamtljivo i usklađeno s izabranim vizualnim identitetom maskote.

Natječaj je otvoren od 12. rujna do 30. studenog 2016. godine.
Nagrada za najbolje ime je novčana i iznosi 10.000 kuna (neto).

Sva autorska rješenja moraju pristići na adresu Naručitelja najkasnije do 30. studenog 2016. godine, do 13.00 sati.

Javni natječaj (opće odredbe, natječajni zadatak te upute za prijavu) i izgled maskote priloženi su ovoj objavi te ih slobodno možete preuzeti.