Sukladno kalendaru odvoza otpada, u srijedu 29.12. je odvoz papira.
Na Novu godinu, u subotu 01.01.2022. neće biti odvoza biootpada u sustavu od vrata do vrata.
Reciklažna dvorišta također taj dan neće raditi.
Našim korisnicima na raspolaganju su zeleni otoci ispred reciklažnih dvorišta kao i oni unutar naselja.
Molimo da glomazni otpad ne odlažete na zelenim otocima!!!

Svim našim korisnicima želimo sretnu i uspješnu novu 2022. godinu