Aktivacija besplatne usluge
Odaberite Vama najprikladniji način:

 1. pošaljite e-mail na adresu  te navedite sljedeće podatke:
  - ime, prezime, adresa i OIB vlasnika vodomjera 
  - šifra partnera na računu
  - broj i adresa vodomjera na računu
  - e-mail primatelja računa
 2. izvršite prijavu u upravi Ponikve (Vršanska 14, Krk) 
 3. ispunite ovaj online formular

Activation of the free service
Choose the most appropriate way:

 1. send an e-mail to  and specify the following fields:
  name, surname, address and OIB of the owner 
  user code (Šifra partnera on the invoice)
  number and address of water meter (Br. vod. on the invoice)
  e-mail of the recipient
 2. register in our headquarters (Vršanska 14, Krk)
 3. fill this form online

Primanje računa e-mailom

Traženi podaci koriste se za verifikaciju korisnika te za ispostavu računa na vaš e-mail. Podaci se NE POHRANJUJU nigdje na internet stranici nego se šalju direktno na e-mail u Ponikve (racuni[at]ponikve.hr) odgovornoj osobi za njihovu obradu. Za slanje zahtjeva i korištenje vaših podataka na navedeni način i u traženu svrhu potrebno je vaše odobrenje.