Krčki osnovci imaju kante za smeće napravljene od plastike s krčkih plaža. Svaka kanta ima svoju “putovnicu”