Natječaj za zapošljavanje radnika - vozač fekalijaša

Srijeda, 30. kolovoz, 2023. (14:30)

Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje
    
NATJEČAJ
za zapošljavanje radnika

  • VOZAČ FEKALIJAŠA - 1 izvršitelj/ica
  • na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
  • predmetno radno mjesto iziskuje pripravnost (dežurstvo) radnika sukladno Planu dežurstava
  • neto mjesečna plaća okvirno iznosi 1.250,00 EUR tijekom ljetnih mjeseci (od lipnja do rujna), te 1080,00 EUR za ostale mjesece, a ista se uvećava za iznos naknade za pripravnost
  • naknada za pripravnost iznosi 130,00 EUR po tjednu pripravnosti (u pravilu jedan tjedan mjesečno)

Pogledaj cijelu objavu...

World Cleanup Day kontejner na parkingu blizu mosta

World Cleanup Day na Krku

Četvrtak, 21. rujan, 2023. (10:47)

Ovogodišnja međunarodna akcija World Cleanup Day se održala 16. rujna. Na Krku je tim povodom InNoPlastic tim u ime Ponikve eko otoka Krka bio aktivan na nekoliko lokacija:

  • Od utorka do četvrtka edukativni eko kontejner postavljen pored Krčkog mosta poslužio je kao mjesto susreta s posjetiteljima otoka Krka i stvaranja zelenog prvog dojma o Krku kao destinaciji – sukladno poznatom sloganu Discover Eco Lifestyle on the Island of Krk! Podijelio se velik broj vreća za sakupljanje otpada s plaža @bluebag za individualne akcije čišćenja.
  • Grupnoj akciji čišćenja u četvrtak se pridružilo 44 učenika četvrtih razreda OŠ Malinska, koji su prikupili 94 kilograma otpada na plažama oko Porata,
  • a u petak je 22 puntarskih petaša prikupilo 18 kila otpada u šetnji od Medana prema kampu Konobe.

Ovo je bio sjajan početak jesenskih akcija čišćenja plaža

Pogledaj cijelu objavu...

World Cleanup Day 2023

World Cleanup Day 2023

Utorak, 12. rujan, 2023. (10:38)

World Cleanup Day 2023 se obilježava diljem planete ove subote 16.9.
InNoPlastic tim Ponikvi i volonteri iz naših osnovnih škola čistit će plaže od četvrtka do subote.

Pozivamo građane da se pridruže i individualnim akcijama uz Plavu vreću, koja se može preuzeti već danas!

Pogledaj cijelu objavu...

Ponikve voda d.o.o. logotip

Ponikve voda d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja

Ponikve eko otok Krk d.o.o. - logotip

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Prikupljanje i zbrinjavanje otpada
Energetika

Ponikve usluga d.o.o. - logotip

Ponikve usluga d.o.o. 


PRISUSTVO JAVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPŠTINA
PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., PONIKVE USLUGA d.o.o.

Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva.
Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnositelju se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način.
Sjednici može prisustvovati najviše 5 (petero) osoba.
Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka,  predsjednik skupštine utvrđuje koje su osobe ostvarile to  pravo prema redosljedu zaprimanja zahtjeva.