World Cleanup Day kontejner na parkingu blizu mosta

World Cleanup Day na Krku

Četvrtak, 21. rujan, 2023. (10:47)

U sklopu održavanja manifestacije „Morski akcijski dani“ koja se sastoji od više akcija posvećenih zaštiti i očuvanju okoliša, sufinanciranom od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, obilježena je i međunarodna akcija „World Cleanup Day“. Tim povodom bili smo aktivan na nekoliko lokacija na otoku Krku:

 
Od utorka do četvrtka, edukativni eko kontejner postavljen pored Krčkog mosta poslužio je kao mjesto susreta s posjetiteljima otoka Krka, stvarajući zeleni prvi dojam o Krku kao ekološkoj destinaciji, u skladu s poznatim sloganom "Discover Eco Lifestyle on the Island of Krk!". Podijeljen je velik broj vreća za sakupljanje otpada s plaža (@bluebag) za individualne akcije čišćenja.
 
Grupnoj akciji čišćenja u četvrtak pridružilo se 44 učenika četvrtih razreda OŠ Malinska, koji su prikupili 94 kilograma otpada na plažama oko Porata. U petak je 22 učenika petih razreda iz Punta prikupilo 18 kilograma otpada u šetnji od Medane prema kampu Konobe.
 
Ovo je bio sjajan početak jesenskih akcija čišćenja plaža.
 
Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Centra aktivnosti Krk i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
ZCO logo
 

Pogledaj cijelu objavu...

Natječaj za zapošljavanje radnika - zidar [NADOPUNA 7.6.2024.]

Ponedjeljak, 13. svibanj, 2024. (11:27)

Obavijest o poništenju natječaja za zapošljavanje 

Poništava se natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu "zidar u RJ Voda" na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci - 1 izvršitelj/ica, objavljen 13. svibnja 2024. godine na službenoj stranici društva i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s rokom trajanja do 24. svibnja 2024. godine.

Pogledaj cijelu objavu...

Poziv na anketu

Poziv na Sudjelovanje u Anketi o Razdvajanju Otpada

Petak, 7. lipanj, 2024. (13:03)

U sklopu realizacije ZERO WASTE certificiranja otoka Krka, općine su dužne provoditi godišnje savjetovanje sa građanima o njihovim praksama i zadovoljstvu uslugom. Zero Waste (“Bez Otpada”) strategija primjenjuje mjere i aktivnosti kako bi se postojeći procesi zamijenili onima koji su bliže kružnoj ekonomiji.
Stoga Vas pozivamo da ispunite anketu u sklopu istraživanja i ostvarenju ciljeva Zero Waste strategije otoka Krka.
Za anketu vam je potrebno 5-10 minuta

Pogledaj cijelu objavu...

Natječaj za zapošljavanje radnika - radnik na odlagalištu i reciklažnom dvorištu

Utorak, 4. lipanj, 2024. (12:24)

Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 7. Društvenog ugovora Ponikve eko otok Krk d.o.o. direktor društva objavljuje
NATJEČAJ za zapošljavanje radnika

  • RADNIK NA ODLAGALIŠTU I RECIKLAŽNOM DVORIŠTU - 5 izvršitelja/ica
  • na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
  • neto mjesečna plaća okvirno iznosi 1000,00 EUR (uz mogućnost dodatnih stimulacija i nagrada za rad)
  • osiguran prijevoz na posao, odnosno, plaćeni troškovi prijevoza

Pogledaj cijelu objavu...

Ponikve voda d.o.o. logotip

Ponikve voda d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja

Ponikve eko otok Krk d.o.o. - logotip

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Prikupljanje i zbrinjavanje otpada
Energetika

Ponikve usluga d.o.o. - logotip

Ponikve usluga d.o.o. 


PRISUSTVO JAVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPŠTINA
PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., PONIKVE USLUGA d.o.o.

Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva.
Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnositelju se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način.
Sjednici može prisustvovati najviše 5 (petero) osoba.
Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka,  predsjednik skupštine utvrđuje koje su osobe ostvarile to  pravo prema redosljedu zaprimanja zahtjeva.