Natječaj za zapošljavanje

Srijeda, 9. lipanj, 2021. (8:00)

Na temelju čl. 9.st.2.toč.8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje NATJEČAJ za zapošljavanje 5 radnika:

  • STROJAR ROVOKOPAČA, m/ž na neodređeno vrijeme (probni rok 3 mjeseca) – 1 izvršitelj/ica
  • RADNIK NA KANALIZACIJI, m/ž na neodređeno vrijeme – 2 izvršitelja/ice
  • ELEKTRIČAR, m/ž na neodređeno vrijeme (probni rok 2 mjeseca ) – 1 izvršitelj/ica
  • RADNIK NA VODOVODU, m/ž na neodređeno vrijeme (probni rok 3 mjeseca) – 1 izvršitelj/ica

Pogledaj cijelu objavu...

boca na plaži

Tjedan čišćenja krčkih plaža

Petak, 4. lipanj, 2021. (11:00)

"Horizon 2020 InNoPlatic" - hrvatski tjedan čišćenja krčkih plaža, od 4. do 11. lipnja 2021. godine.

Tijekom cijelog tjedna bit će mnogo događanja kojima će se obilježiti "InNoPlastic" tjedan.
Sve će započeti radionicom o prikupljanju podataka o morskom otpadu, kao i čišćenju plaža od naplavina, posebno onih plastičnog porijekla.

Pogledaj cijelu objavu...

Ponikve voda d.o.o. logotip

Ponikve voda d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja

Ponikve eko otok Krk d.o.o. - logotip

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Prikupljanje i zbrinjavanje otpada
Energetika

Ponikve usluga d.o.o. - logotip

Ponikve usluga d.o.o. 


PRISUSTVO JAVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPŠTINA
PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., PONIKVE USLUGA d.o.o.

Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva.
Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnositelju se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način.
Sjednici može prisustvovati najviše 5 (petero) osoba.
Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka,  predsjednik skupštine utvrđuje koje su osobe ostvarile to  pravo prema redosljedu zaprimanja zahtjeva.