Obavijest o početku radova (Kremenići-Sv. Vid Miholjice)

Srijeda, 27. travanj, 2022. (16:58)

Prema Ugovoru o građenju „Rekonstrukcija vodovoda u selima Dubašnice“, u srijedu, 04. svibnja 2022., započeti će radovi
na rekonstrukciji vodovoda na dijelu županijske ceste 58070, između naselja Kremenići i Sv. Vid Miholjice.
Ovim će se radovima rekonstruirati dotrajali vodovod u ukupnoj dužini 511 m, a postojeća PVC cijev DN 160 mm zamijenit će se novim cjevovodom.

Rok izvođenja radova  je 45 dana, a izvođač je tvrtka GP Krk d.d.
Stručni nadzor nad radovima izvršit će tvrtka AEC Projekt, Njivice.

Pogledaj cijelu objavu...

Ponikve voda d.o.o. logotip

Ponikve voda d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja

Ponikve eko otok Krk d.o.o. - logotip

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Prikupljanje i zbrinjavanje otpada
Energetika

Ponikve usluga d.o.o. - logotip

Ponikve usluga d.o.o. 


PRISUSTVO JAVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPŠTINA
PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., PONIKVE USLUGA d.o.o.

Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva.
Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnositelju se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način.
Sjednici može prisustvovati najviše 5 (petero) osoba.
Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka,  predsjednik skupštine utvrđuje koje su osobe ostvarile to  pravo prema redosljedu zaprimanja zahtjeva.