Ponovljeni natječaj - tehnolog za pitku vodu

Četvrtak, 17. prosinac, 2020. (11:01)

 Obavijest o rezultatu ponovljenog natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu „tehnolog za pitku vodu“ (31.12.2020.)

Ponovljeni natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „tehnolog za pitku vodu“, koji je objavilo Ponikve voda d.o.o. Krk, je zaključen. 
Za radno mjesto je odabrana kandidatkinja Antonella Plavšić, VSS – magistra inženjerka kemijskog inženjerstva.

Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju u natječaju.

Pogledaj cijelu objavu...

Natječaj za zapošljavanje - čistač/ica

Petak, 20. studeni, 2020. (13:14)

Obavijest o rezultatu natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu „čistač/čistačica“ (30.12.2020.)

Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „čistač/čistačica“, koji je objavilo Ponikve usluga d.o.o. Krk, je zaključen. 
Za radno mjesto je odabrana kandidatkinja Anita Špoljarić.
Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju u natječaju.

Pogledaj cijelu objavu...

Ponikve voda d.o.o. logotip

Ponikve voda d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja

Ponikve eko otok Krk d.o.o. - logotip

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Prikupljanje i zbrinjavanje otpada
Energetika

Ponikve usluga d.o.o. - logotip

Ponikve usluga d.o.o. 


PRISUSTVO JAVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPŠTINA
PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., PONIKVE USLUGA d.o.o.

Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva.
Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnositelju se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način.
Sjednici može prisustvovati najviše 5 (petero) osoba.
Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka,  predsjednik skupštine utvrđuje koje su osobe ostvarile to  pravo prema redosljedu zaprimanja zahtjeva.