Koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka Krka (2001. - 2012.)

Rekapitulacija radova 2001. - 2012.

1. IZVORIŠTE PONIKVE, MAGISTRALNI CJEVOVOD BRGUD – LUBENOVO (projektna dok.)

izvedeni su VS i CS Ponikve, zapremine V = 2.000 m3 ,ukupnog kapaciteta pumpanja 380 l/s;
izveden je uređaj za pročišćavanje vode (4 FILTRA), ukupnog kapaciteta 200 l/s
izvedena je rekonstrukcija dijelova transp. cjevovoda, pravac VS Lizer DN 350 mm, L=
1.800 M i pravac VS Muraj DN 350 mm,L= 1.800 m;
rekonstruirana je kaptaža “Vela Fontana”, ugrađene su tri pumpe svaka od 100 l/s
izvedeno je povezivanje s dispečerskim centrom u Krku, odakle se upravlja s objektom;
Novoizgrađeni objekt pušten je u pogon 2005-te godine ,radovi na izgradnji objekta trajali su 21 mjesec.

2. VODA S KOPNA - ZAHVATI NA OTOKU

kupljen je cjevovd od Krčkog mosta do prihvatnog rezervara DINA, u dužini od L = 5.870 m, DN 500;
Izgrađen je cjevovod od rezervara DINA do VS Brgud u dužini od L = 5.640 m, DN 500;
Napravljena je rekonstrukcija zasunske komore VS Brgud;
Rekonstruiran je tlačni cjevovod od spoja transportnog cjevovoda do VS Hamec DN 200, L = 1.000 m , gravitacijski cjevovod DN 200, L = 1.000 m i zasunska komora VS Hamec

3. BUNAR U BAŠĆANSKOJ KOTLINI (uključivanje u vodoopskrbni sustav)

bunar je ispitan u ljeto 2003. godine, kada je utvrđen kapacitet od 15 l/s;
kota vrha bunara je 75,31 m.n.m, korisna dubina bunara je 151 m a ukupna dubina 235 m;
ugrađena je crpka Q=13,5 l/s, H=146 m, DN 6“, crpka je ugrađena na 120 m dubine odnosno na koti -44,69 m.n.m;
izveden je tlačni cjevovovod iz bunara EB-3, L = 117 m, DN 150;
izvedena je VS PK D.Bašćanska 2 na koti 96/92 mnm, V = 1.000 m3,
izveden je spojni cjevovod do okna na transportnom cjevovodu do VS Draga B. II, DN 300, tlačni i gravitacijski L = 2 x 298 m;
izveden je spojni cjevovod od okna prema mjestu Draga Bašćanska DN 150, L = 450 m;
izrađen je pristupni put L= 450 m
objekat je pušten u pogon u srpnju 2012.g.

4. BUNAR PAPRATI – VODOOPSKRBA VISOKE ZONE VRBNIK, GARICA I RISIKA

bunar je izveden 1997.godine, s utvrđenim kapacitetom od 15 l/s;
kota vrha bunara je 132,24 m.n.m. korisna dubina bunara je 136,55 m, a ukupna dubina 201,5 m;
ugrađena je crpka Q=12 l/s, H=175 m, DN 6” na dubini od 132,25 m odnosno na koti 0 m.n.m.;
izvedene su vodospreme VS Paprati V=1.000 m3 na koti 162/158 m.n.m., VS Risika V=500 m3 na koti 192/188 m.n.m. , VS Garica V=500 m3 na koti 244/240 m.n.m;
izvedeni su tlačni cjevovodi DN 100, L = 2.010 m i DN 150, L = 180 m;
izvedeni su gravitacijski cjevovdi DN 100, L = 4.070 m i DN 150, L = 4.680 m
objekat je pušten u pogon u lipnju 2008. g.

5. BUNAR U OKOLICI STARE BAŠKE

bunar je izveden i ispitan 2003. godine s utvrđenim kapacitetom od 10 l/s;
kota vrha bunara je 71,87 mnm a dužina cijevi u bunaru je 75 m (DN 75),
ugrađena je crpka Q=11 l/s, H=110 m, na dubini 75 m odnosno na koti – 3,13 m.n.m.
izvedena je vodosprema kapaciteta 600 m3 (od čega je spremnik boćate vode 50 m3 ), na koti
98/93 m.n.m;
izvedena je slijedeća vodovodna mreža:

  • transportni cjevovod DN 200, 1.800 m
  • tlačni cjevovod DN 150, 130 m

uređaj za desalinizaciju kapaciteta
5 m3/h (1,4 l/s)
20 m3/h (5,5 l/s)
salinitet vode do 4.000 mg Cl-
objekat je pušten u pogon 2010 godine;

6. VODOSPREMA LUBENOVO I TRANSP. CJEVOVOD OD LUBENOVA DO OŠTROBRADIĆA

izvedena je vodosprema Lubenovo V= 2.000 m3 ;
izveden je transp. cjevovovod Lubenovo – Oštrobradići DN 500, L= 2.070 m i DN 400, L= 520 m;
objekat je pušten u pogon 2003. godine;

7. VODOOPSKRBA ŠOTOVENTA I LAKMARTINA (glavni magistralni cjevovod)

Prva faza, je puštena u pogon 2007. godine:
CS Lubenovo kapaciteta 25 l/s
vodosprema Vrhure V= 800 m3
tlačni cjevovod Lubenovo- Vrhure DN 250, L= 2.110 m
gravitacijski cjevovod Vrhure-Bajčići DN 300, L= 1.230 m
cjevovodi za Poljica, Vrh, Kosiće i Salatiće DN 100 do DN 250, L= 7.130 m;
reducir stanice Bajčići, Poljica, Vrh, Kosići i Salatići;

Izgrađeno u II fazi, I etapa:
cjevovod od Bajčića za Kapovce, Brusiće, Skrpčiće i Pineziće u ukupnoj dužini L= 5.090m,DN 150 – 300;
reducir stanice Kapovci, Brusići, Skrpčići i Pinezići

Izgrađeno u II fazi, II etapi:
cjevovodi od odvojka kod Skrbčića za Linardići, Žgaljići, Milohnići i Brzac u ukupnoj dužini
L=5.150 m, DN 250;
reducir stanice Žgaljići, Brzac i Milohnići;

Vodoopskrba Lakmartina:
izvedena je vodosprema Lakmartin V=250 m3 na koti 166 m.n.m.
izveden je tlačni cjevovod DN 100, L= 2.060 m
izvedena je CS Muraj Q= 5 l/s, H= 60 m
objekat je pušten u pogon 2013 g.

8. VODOOPSKRBA DOBRINJŠTINE (glavni magistralni cjevovod)

I Faza:
CS Žgombići Q= 36 l/s
vodosprema Sveti Petar V= 500 m3
vodosprema Kras V= 1 000 m3
tlačni cjevovod CS Žgombići – Sv.Petar DN 250, L=2.000 m;
tlačni cjevovod VS Sveti Petar – VS Kras DN 200, L=3 860 m;
spojni cjevovod od odvojka za Lubenovo do CS Žgombići;

II Faza:
cjevovod VS Sveti Petar – RS Rasopasno DN 200, L=2.990 m
cjevovod VS Kras – RS Dobrinj DN 200, L= 1.780 m, DN 250, L=260 m
reducir stanice Gabonji i Dobrinj;

III Faza:
cjevovod od Rasopasna do Sužana u dužini od L= 4.510 m, DN 150;
reducir stanice Sv.Ivan, Klanice i Sužan;

IV Faza:
cjevovod od Dobrinja do VS Polje L= 2.580m, DN 150;
cjevovod za Gostinjac L= 1.350 m, DN 100;
cjevovod za naselja G. i D. Hlapa, Županje L= 2.470 m, DN 100;
reducir stanice Sv.Vid, Žestilac i Hlapa;

Bunar u dobrinjštini:
izbušene su dvije istražne bušotine i obadvije su pozativne, ali su preduboke da bi se metodom air-lifta ispitao kapacitet bušotina;

UKUPNA REKAPITULACIJA OSIGURANIH / UTROŠENIH SREDSTAVA 2001-2012.
 

Objekti: utrošeno 2001 - 2012.
rb.   sveukupno udio

1.

Ponikve - izvorište, cjevovod Brgud - Lubenovo (projektna dokumentacija)

32.197.133

20%

2.

Voda s kopna

24.873.494

15%

3.

Bunar u Bašćanskoj kotlini-uključivanje u vodopskrbni sustav

7.725.233

5%

4.

Bunar Paprata-vodoopskrba visoke zone Vrbnik, Garica i Risika

11.000.000

7%

5.

Bunar u okolici Stare Baške-vodoopskrba Stare Baške

9.005.754

6%

6.

VS Lubenovo i transportni cjevovoda od Lubenova do Oštrobradića

11.658.351

7%

7.

Vodoopskrba Šotoventa i Lakmartina, glavni magistralni cjevovod

25.884.952

16%

8.

Vodoopskrba Dobrinjštine, glavni magistralni cjevovod

39.755.083

25%

UKUPNO   162.100.00 100%