Koliko često se očitava stanje na vodomjeru? 

Stanje na vodomjeru očitava se jednom mjesečno, s iznimkom dva zimska mjeseca (obično siječanj i studeni) kada očitači koriste godišnji odmor.

Što učiniti ukoliko postoji sumnja u neispravnost vodomjera?

Ukoliko postoji takva sumnja, korisnik ima pravo zatražiti izvanredno ispitivanje vodomjera. Zahtjev se podnosi na šalteru reklamacija ili na adresu Ponikve voda d.o.o, a kontrola se obavlja u pravilu četvrtkom. Ukoliko se na ispitivanju vodomjer pokaže ispravan, trošak ispitivanja snosi korisnik, a u suprotnome trošak snosi Ponikve voda.

Kako zaštititi vodomjer od smrzavanja?

Dolaskom zimskih dana povjavljuje se i opasnost od smrzavanja vodovodnih instalacija, te ih je potrebno zaštititi. Zidovi i poklopac vodomjernog okna mogu se zaštititi postavljanjem izolacijskog materijala, poput stiropora, stirodura, ili  se vreća napunjena usitnjenim izolacijskim materijalom može postaviti u vodomjerno okno. Takav način osigurava kvalitetnu zaštitu od smrzavanja i omogućuje nesmetano očitanja vodomjera. Nije preporučljivo zamatati vodomjere krpama, kamenom vunom ili sličnim materijalima koji upijaju vodu jer mogu samo pogoršati situaciju.  Osim vodomjernog okna, potrebno je zaštititi  vanjske špine, cijevi koje su izvan objekata, i u negrijanim objektima, kao što su garaže i konobe. Ukoliko je moguće, najbolje je preko zime ispustiti vodu iz takvih, hladnoći izloženih instalacija."

Je li moguće privremeno odjaviti priključak za objekt koji se ne koristi?

Mogućnost isključenja s komunalnih vodnih građevina je uređena odredbom čl. 59. Zakona o vodnim uslugama:
“Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je na zahtjev korisnika isključiti priključak na komunalne vodne građevine i ukloniti vodomjer ako se priključna građevina ne koristi zbog devastiranosti ili drugih razloga, za vrijeme dok se ne koristi.
Isključena građevina ponovo će se priključiti po službenoj dužnosti ili na zahtjev korisnika ako se utvrdi da se nikad nije prestala koristiti i ako se počne ponovo koristiti.
Javni isporučitelj vodnih usluga ima pravo nadzora na mjestu uklonjenog priključka kao da priključak postoji, a vlasnik ili drugi posjednik nekretnine isključene s komunalnih vodnih građevina dužan je omogućiti provedbu nadzora.
Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se ponovo priključuje snosi troškove iz čl.57. ovoga Zakona, a ako se priključuje unutar 18 mjeseci od prethodnog isključenja, snosi i fiksni dio cijene vodne usluge za razdoblje od prethodnog isključenja do ponovnog priključenja.” 

Naknada za korištenje i zaštitu voda - čiji je to prihod?

Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda predstavljaju prihod Hrvatskih voda, a Ponikve voda ih u njihovo ime i za njihov račun obračunavaju, naplaćuju i prosljeđuju Hrvatskim vodama, sve prema Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva, Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda odnosno Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda. Visina naknada za korištenje voda definirana je Odlukom o visini naknade za korištenje voda, a visina naknade za zaštitu voda definirana je Odlukom o visini naknade za zaštitu voda.

Naknada za razvoj – čiji je to prihod?

Naknada za razvoj je uređena Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva. Prihod je javnog isporučitelja. U skladu s posljednjim izmjenama Zakona (NN 66/19) o naknadi za razvoj odlučuje skupština javnog isporučitelja vodnih usluga.