Godišnje količine oborina

Graf: Godišnje količine oborina mjereno na izvorištu Ponikve l/m2

Višegodišnja prosječna količina oborina 1964. – 2015. iznosi 1234 l/m2 godišnje.