Izrađena je ICT aplikacija Go2Bike u sklopu projekta DEEP SEA kao i video s uputama za korištenje aplikacije. Go2Bike korisnicima omogućuje korištenje sustava iznajmljivanja električnih romobila, električnih i mehaničkih bicikala, punjenje električnih automobila i plovila kao i mapiranje zone, pristup točkama od interesa, navigaciju, naplatu usluga. Upotreba bicikala, električnih bicikala i e-romobila kao i punjenje električnih automobila dostupna je i dalje besplatno za vrijeme trajanja pilot perioda.

Aplikacija Go2Bike predstavlja jedinstveni web-portal za promociju ponude održive mobilnosti putem kojeg se usluge mogu proširiti na druga mjesta diljem Jadrana. Projektni partneri razradili su i skup smjernica za izradu investicijskih planova povezanih s uslugama mobilnosti i uspostavili mrežu s ciljem dijeljenja pozitivnih učinaka usluga održive mobilnosti.

Aplikacija je dostupna u Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.go2bike.go2bike za Android i na Apple store za iPhone korisnike, a kao i stanica e-vozila financirana je kroz projekt DEEP SEA Interreg programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska iz Europskog razvojnog fonda.