Megaprojekt kanalizacije u završnoj fazi

Za projektiranje i izgradnju/nadogradnju šest bioloških pročišćivača, na međunarodnome natječaju posao je dobila zajednica ponuditelja – tvrtke Odis filtering iz Izraela,  Art graditeljstvo iz Hrvatske i Neoplast Industry iz Srbije. Posao je vrijedan 229,5 milijuna kuna, a trebao bi biti gotov za 40 mjeseci.  

Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata ikada pokrenutih na otoku Krku - Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ušao je u svoju drugu, završnu fazu. Početkom studenog u vijećnici Grada Krka javnosti su predstavljene tvrtke Odis filtering iz Izraela, Art graditeljstvo iz Hrvatske i Neoplast Industry iz Srbije, kojima je na međunarodnom natječaju dodijeljen posao izgradnje preostale krupne infrastrukture – šest pročišćivača otpadnih voda. Preciznije, četiri postojeća pročišćivača (u Omišlju, Malinskoj, Krku i Puntu) će se nadograditi, a u Puntu i rekonstruirati, a dva pročišćivača (na lokalitetima Baška i Klimno-Šilo) izgradit će se u cijelosti. Nakon predviđenih zahvata, svi će pročišćivači biti biološki, što će omogućiti zbrinjavanje otpadnih voda prema najvišim europskim i svjetskim komunalnim standardima. Taj zahtjevan posao, vrijedan 229,5 milijuna kuna s PDV-om, trebao bi biti realiziran za 40 mjeseci.

Prezentacija u velikoj vijećnici

Najmodernija tehnološka rješenja

Uz čelne ljude krčkog komunalnog poduzeća "Ponikve voda", nositelja cijelog projekta, na predstavljanju netom ugovorenog projektnog zadatka izgradnje/nadogradnje pročišćivača bili su i predstavnici izvođača i nadzora budućih radova, Hrvatskih voda, te čelnici krčkih jedinica lokalnih samouprava. - Natječajna procedura odabira izvođača radova bila je iznimno zahtjevna i trajala je više od dvije godine. Danas uvodimo izvođača u posao i nadamo se da će do kraja 2023. godine svi uređaji za pročišćavanje biti izgrađeni. Ono što je najvažnije jest to da, pored toga što ćemo ovim projektom prikupiti otpadne vode u našim prioblanim naseljima, te prikupljene vode pročistit ćemo na viši stupanj pročišćavanja i time gotovo u potpunosti otkloniti i ono točkasto zagađenje, koje se može javiti na samim krajevima ispusta. Zbog dugotrajnog natječajnog postupka, rokovi dovršetka cjelokupnog projekta nešto su pomaknuti, no, to ne bi trebao biti problem, jer ćemo do kraja godine potpisati dodatak Ugovoru o financiranju, kojim će se rok za dovršetak cijelog projekta prolongirati na 31. prosinca 2023. godine, naglasio je Plišić.  

U ime izvođača, predstojeće radove pojasnio je Dragutin Zagorac, iz beogradske tvrtke Neoplast Industry d.o.o., rekavši da će se u krčke pročišćivače ugraditi sofisticirana filterska tehnologija. -  Prva faza koja nas sada čeka jest izrada projektne dokumentacije. Tek nakon toga počinju građevinski radovi, tijekom kojih će se u pročišćivače ugraditi najmodernija tehnologija za pročišćavanje otpadnih voda. U našem konzorciju je i izraelski Odis filtering, kao matični proizvođač opreme za filterska postrojenja, tvrtka s golemim iskustvom, koja već 45 godina ima liderski status u ovoj branši, i to na svjetskoj razini, što dovoljno govori o kvaliteti naše grupacije, kojoj je ovaj posao povjeren, naglasio je Zagorac.  

Dragutin Zagorac iz tvrtke Neoplast Industry

Podsjetimo, Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ukupno vrijedan 650 milijuna kuna, obuhvaća izgradnju 85 km kanalizacijske mreže s 26 crpnih stanica, rekonstrukciju 40 km vodovodne mreže te postavljanje DTK mreže. Ti su  radovi dosad, u prve tri godine realizacije projekta, gotovo u cijelosti obavljeni.- Važno je da smo tu prvu fazu projekta finalizirali, došli smo do 95% dovršenosti, a sada slijedi izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.To je još važniji segment, kojim otpadne vode dovodimo do razine praktički čiste vode koja se upušta u more. Time štitimo naše more, koje je temelj opstanka na otoku Krku, u smislu razvoja turizma i svih pratećih djelatnosti, naglasio je krčki gradonačelnik Dario Vasilić.

Kompostana za preradu mulja

U zadanom roku od 40 mjeseci izgradit će se još jedan ključni infrastrukturni objekt – postrojenje za obradu mulja na Treskavcu, u kojem će se dehidrirani mulj iz biopročišćivača miješati sa zelenim biootpadom i pretvarati u visokokvalitetan kompost. Nusproizvod pročišćavanja otpadnih voda je mulj, koji sada završava u moru. Nakon dovršetka projekta, taj će se mulj zadržati na kopnu i dalje prerađivati, kompostiranjem na Treskavcu. Budući da mi već imamo kompostanu za biološki otpad, izgradnjom pročišćivača omogućit će se i iskorištavanje mulja, koji ćemo dopremati na Treskavac i u procesu obrade miješati sa zelenim otpadom. Finalni proizvod koristit će se za dohranjivanje zelenih površina i privatnih okućnica, ali i u poljoprivredi, pojasnio je Plišić.

Ekološki i gospodarski efekti

Zahvaljujući ovom projektu, otok Krk dobit će uistinu moderan i siguran sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Ekološku komponentu projekta, u smislu sprječavanja emisije neugodnih mirisa, očuvanja mora i zaštite okoliša u cjelini, posebno su apostrofirali načelnici općina Punat i Malinska-Dubašnica, Marinko Žic i Robert Anton Kraljić, dok je načelnik Općine Dobrinj, Neven Komadina, istaknuo gospodarske benefite. - Ovaj projekt će se pozitivno odraziti na poslovanje naših iznajmljivača, ugostitelja i kampova, kojima bi se trebali smanjiti rashodi poslovanja, jer više neće imati troškova za odvoz fekalnih voda, kao značajne stavke u strukturi njihovih trenutačnih rashoda. Bit će to  "vjetar u leđa" i za neke nove turističke projekte, koji su zasad na čekanju, upravo zbog tih infrastrukturnih nedostataka, a njihovom realizacijom stvorit će se nova radna mjesta i novi prihodi za lokalnu zajednicu, ali i državu, naglasio je Komadina.

Članovi skupštine na prezentaciji u vijećnici

Naposljetku podsjetimo da je Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda pretežito financiran bespovratnim EU sredstvima, a manjim dijelom iz nacionalnih izvora – sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda, poduzeća Ponikve voda te proračunskim sredstvima krčkih jedinica lokalne samouprave.

 

Tags: 
EU projekt