Obavijest o rezultatu natječaja  za zapošljavanje radnika na radnom  mjestu "Administrator”

Natječaj za zapošljvanje radnika na radnom mjestu "Administrator" koji je objavilo Ponikve voda d.o.o. Krk je zaključen.
Za radno mjesto je odabran kandidat  Rajko Vulin, srednja stručna sprema – turistički radnik. 

Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju u natječaju.


Na temelju čl. 9.st.2.toč.8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje 1 radnika

ADMINISTRATOR, m/ž  na određeno vrijeme od godinu dana (probni rok 3 mjeseca) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • SSS – srednja stručna sprema ekonomskog ili društvenog smjera 
  • poznavanje rada na računalu
  • vozačka dozvola za upravljanje vozilima «B» kategorije

Uz molbe  je potrebno priložiti

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku vozačke dozvole

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19),  pod jednakim uvjetima iz natječaja,  ostvaruju prednost pred drugim kandidatima.

Molbe  se primaju u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Ponikve voda d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk s naznakom
"Za natječaj za zapošljavanje administratora-ne otvaraj".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje molbe.

Ponikve voda d.o.o. Krk

Oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 85/20 od 22.07.2020. – oglasni dio

Tags: 
natječaj