Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje „radnik na kanalizaciji“, koji je objavilo Ponikve voda d.o.o. Krk, je zaključen.
Za radno mjesto odabrana je kandidat Nikola Piršić.
Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju u natječaju.


Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje 4 radnika

RADNIK NA KANALIZACIJI
- na neodređeno vrijeme - 4 izvršitelja/ice, s probnim rokom od 6 mjeseci

Uvjeti:

  • KV – stručni stupanj
  • Vozačka dozvola za upravljanje vozilima «B» kategorije

Uz molbe  je potrebno priložiti dokumente i podatke:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • presliku vozačke dozvole
  • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
  • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na elektroničku adresu: ili na poštansku adresu: Ponikve voda d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk s napomenom „ZA NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – PONIKVE VODA“

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje molbe.