Ponikve eko otok Krk d.o.o. oglašava:
NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Radnik na odvozu otpada - 4 izvršitelja/ice
ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 01.06.2023. do 30.09.2023.

Uz molbe je potrebno priložiti:

  •  životopis
  •  dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  •  ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
  •  navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Osiguran je smještaj i prijevoz na posao, odnosno, naknada za putne troškove. Od kandidata se očekuje spremnost na timski rad.

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).

Prijave na natječaj primaju se do 01. travnja 2023. godine na poštansku adresu:
Ponikve eko otok Krk, Vršanska 14, 51500 Krk,
ili na elektroničku adresu:
s napomenom „ZA NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje molbi.