Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje
Natječaj za zapošljavanje „Bravar“, koji je objavilo Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, je zaključen.

Za radno mjesto odabran je kandidat Ivan Španjić.

Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve eko otok Krk d.o.o. direktor društva oglašava:

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

BRAVAR
- na određeno vrijeme od 1 godine (probni rok 6 mjeseci) - 1 izvršitelj/ica

 Uvjeti:

  •  srednja stručna sprema/stručni stupanj strojarskog smjera
  •  vozačka dozvola za upravljanje vozilima «B» kategorije

Uz molbe je potrebno priložiti sljedeće dokumente i podatke:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku vozačke dozvole
  • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
  • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju u roku od 15 dana od objave natječaja na službenoj stranici Ponikve eko otok Krk d.o.o. na elektroničku adresu: ili na poštansku adresu: Ponikve eko otok Krk d.o.o.  Vršanska 14, 51500 Krk s napomenom „ZA NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – PONIKVE EKO OTOK KRK“

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.