Nakon podijele kanti domaćinstvima, 19. rujna 2022. počinje odvoz kućnog otpada u sustavu “od vrata do vrata” u naseljima Garica i Risika.

U ponedjeljak, 3. listopada, uklanjaju se ulični setovi, a korisnici koji još nisu preuzeli svoje kante neka se jave na info telefon 051 654 600 ili mailom na info@ponikve.hr kako bi s eko patrolom dogovorili preuzimanje svojih kanti.
Molimo korisnike da zeleni ili glomaznog otpad odlažu u reciklažno dvorište ili naruče veliki kontejner na kućnu adresu.