PONIKVE VODA d.o.o. KRK OGLAŠAVA PRODAJU OPREME

Automatizirani stabilni diesel električni agregat ULJANIK sa diesel motorom DETROIT DIESEL

  • tip: ADS-3 317 4-6V 92 TA-K 7149
  • snaga: 250 kVA
  • sa spremnikom za gorivo
  • smješten u kontejner proizvođača SEACOLD TECHNOLOGIES
  • (tip:101S, Mfg.no CA 7494)

Oprema se može razgledati svakim radnim danom od 7 do 15 sati uz prethodnu najavu.
Kontakt osoba – Dario Stolfa, 091 1654 653

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno kupljeno“ i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
Po uplati kupac preuzima opremu kod Crpne stanice Ponikva.
Početna cijena iznosi 85.000,00 kn bez PDV-a

Ponude se dostavljaju na adresu Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk ili na e-mail adresu s naznakom „Ponuda za električni agregat“, najkasnije do 20. siječnja 2022. godine.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa najvišom cijenom.