PONIKVE VODA d.o.o. KRK OGLAŠAVA PRODAJU OPREME:

Crpka za vodu GRUNDFOSS

  • tip: SP 125/7
  • kapaciteta: 341/s
  • visina dizanja: 140 m
  • sa elektromotorom PLEUGER (tip: M-8-93-2, ser.br. 13303333, 400V, 75kW)
  • godina proizvodnje: 1997.
  • u neispravnom stanju (blokirana)

Oprema se može razgledati svakim radnim danom od 7 do 15 sati uz prethodnu najavu.
Kontakt osoba – Dario Stolfa, 091 1654 653

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno kupljeno“ i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
Po uplati kupac preuzima opremu u dvorištu upravne zgrade.
Početna cijena iznosi 25.000,00 kn bez PDV-a
Ponude se dostavljaju na adresu Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk ili na elektroničku adresu s naznakom „Ponuda za crpku za vodu“, najkasnije do 26. listopada 2022. godine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom cijenom.