PONIKVE VODA d.o.o. KRK
O G L A Š A V A

prodaju rovokopača Caterpillar

prikupljanjem pisanih ponuda i to za:

  • ROVOKOPAČ CATERPILLAR
  • god proizvodnje: 2010.
  • model: CAT 432E
  • Radni sati: 8.912
  • valjanost registracije: 24.02.2022.
  • Oprema: hidraulički čekići i žlice (300 mm, 600 mm i 1350 mm)
  • početna cijena: 225.600,00 kuna (u cijenu nije uračunat PDV)

Rovokopač se može razgledati svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dvorištu poslovne zgrade u Krku, Vršanska 14 uz prethodnu najavu.
- kontakt osoba Vedran Kirinčić - mob 099 6 654 790

Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Po uplati kupac preuzima stroj u dvorištu poslovne zgrade.
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe.
Kupac snosi troškove poreza kao i sve troškove prijenosa vlasništva nad strojem.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom "PONUDA ZA CATERPILLAR - NE OTVARAJ" u roku od 7 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči i službenoj stranici tvrtke na adresu:
PONIKVE VODA d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom cijenom.
Odabrani ponuditelj dužan je stroj platiti i preuzeti u roku od 7 dana od obavijesti o rezultatima nadmetanja, a u protivnom gubi prava stečena  licitacijom.