PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

OGLAŠAVA

prodaju teretnog vozila Multicar

prikupljanjem pisanih ponuda i to za:

 • Teretno vozilo Multicar
 • s nadogradnjom za pražnjenje kontejnera do 1100 litara
 • ukupna dopuštena masa 5000 kg
 • god proizvodnje: 2005.
 • valjanost registracije: registriran do svibnja 2022. godine,
 • u voznom stanju i tehnički ispravno
 • prijeđeni kilometri: 245.000
 • početna cijena: 25.000,00 kuna (PDV uključen)

 

 • Vozilo se može razgledati svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dvorištu poslovne zgrade u Krku, Vršanska 14 uz prethodnu najavu - kontakt osoba Dalibor Mrakovčić - mob 099 6 654 741
 • Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 • Po uplati kupac preuzima vozilo u dvorištu poslovne zgrade.
 • Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe.
 • Kupac snosi troškove poreza kao i sve troškove prijenosa vlasništva nad vozilom.
 • Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom "PONUDA ZA MULTICAR - NE OTVARAJ" u roku od 10 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči i službenoj stranici društva na adresu:
  PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK
 • Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom cijenom.
 • Odabrani ponuditelj dužan je vozilo platiti i preuzeti u roku od 7 dana od obavijesti o rezultatima nadmetanja, a u protivnom gubi prava stečena licitacijom.