PONIKVE VODA d.o.o. KRK OGLAŠAVA
prodaju vozila MAN 11.224 LK (cisterna)

prikupljanjem pisanih ponuda i to za:

  • MAN 11.224 LK, cisterna
  • god proizvodnje: 1997.
  • valjanost registracije: 10.03.2022.
  • u voznom stanju
  • početna cijena: 30.000,00 kuna (u cijenu nije uračunat PDV)

Vozilo se može razgledati svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dvorištu poslovne zgrade u Krku, Vršanska 14 uz prethodnu najavu.
- kontakt osoba Vedran Kirinčić - mob 099 6 654 790

Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Po uplati kupac preuzima vozilo u dvorištu poslovne zgrade.
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe.
Kupac snosi troškove poreza kao i sve troškove prijenosa vlasništva nad vozilom.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom "PONUDA ZA MAN - NE OTVARAJ" u roku od 10 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči i službenoj stranici tvrtke na adresu:

PONIKVE VODA d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom cijenom.
Odabrani ponuditelj dužan je vozilo platiti i preuzeti u roku od 7 dana od obavijesti o rezultatima nadmetanja, a u protivnom gubi prava stečena  licitacijom.

Tags: 
prodaja vozila