PONIKVE USLUGA d.o.o. 
O G L A Š A V A

prodaju vozila Renault Megane Berline

prikupljanjem pisanih ponuda i to za:

  • RENAULT MEGANE BERLINE 1,6 16V
  • god proizvodnje: 2009.
  • valjanost registracije: registriran do srpnja 2022. godine,
  • tehnički ispravno, u voznom stanju
  • prijeđeni kilometri: 198.000,00
  • početna cijena: 10.500,00 kuna (PDV uključen)

Vozilo se može razgledati svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dvorištu poslovne zgrade u Krku, Vršanska 14 uz prethodnu najavu - kontakt osoba Ivan Jurešić - mob 091 508 7028
Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
Po uplati kupac preuzima vozilo u dvorištu poslovne zgrade.
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe.
Kupac snosi troškove poreza kao i sve troškove prijenosa vlasništva nad vozilom.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom "PONUDA ZA RENAULT MEGANE - NE OTVARAJ" u roku od 10 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči i službenoj stranici društva na adresu:
PONIKVE USLUGA d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom cijenom.
Odabrani ponuditelj dužan je vozilo platiti i preuzeti u roku od 7 dana od obavijesti o rezultatima nadmetanja, a u protivnom gubi prava stečena licitacijom.