Godinu dana od stjecanja statusa kandidata za “zero waste” certifikat, sedam jedinica lokalne samouprave na otoku Krku unaprijedilo je svoje sustave gospodarenja otpadom i stiglo bliže ovom prestižnom certifikatu najboljih praksi u EU. Tim je povodom održana press konferencija na Krku na kojoj su predstavnici Zelene akcije i Ponikve eko otok Krk predstavili uspjehe i planove.

Iako je već godinama u vrhu najuspješnijih sredina u gospodarenju otpadom u Hrvatskoj, otok Krk konstantno teži novim uspjesima na korist građana i okoliša. Stoga je komunalno poduzeće Ponikve eko otok Krk, u ime Grada Krka te općina Omišalj, Vrbnik, Baška, Dobrinj, Punat i Malinska - Dubašnica, prošle godine usvojilo međunarodnu Zero Waste strategiju. Ona je definirala ambiciozan cilj od 70 posto odvojenog prikupljanja otpada te provođenje aktivnosti smanjenja, ponovne uporabe, recikliranja i kompostiranja otpada. Nakon definiranja ciljeva, zajedno sa Zelenom akcijom, koja je nacionalni koordinator mreže “Zero Waste Europe” , Ponikve su krenule u provedbu aktivnosti prema kriterijima za dobivanje “zero waste” certifikata.

Kako bi saznali koje su prave mogućnosti za smanjenje nastalog miješanog otpada, Ponikve su sa Zelenom akcijom izradile analizu sastava otpada. Na temelju te analize, kreiran je “zero waste” plan gospodarenja otpadom, s mjerama i aktivnostima za naredno razdoblje koje će doprinijeti ostvarenju ciljeva. Mjere se prvenstveno odnose na dodatno unaprjeđenje načina odvojenog prikupljanja (poglavito tekstila, metala i plastike), naplate odvoza prema količini miješanog otpada, uz vođenje evidencije odvoza i zbrinjavanje glomaznog otpada ponovnom uporabom i recikliranjem. Predviđeni su i brojni modeli za smanjenje količina otpada koji nastaje na otoku. Dodatno, u planu je izrada posebne studije o utjecaju turizma koja će definirati specifične mjere za smanjenje količina otpada pošto se zbog veoma izražene turističke sezonalnosti i velikog broja nerezidentnih stanovnika količine otpada na otoku povećavaju, a efikasnost sustava smanjuje.

U unutrašnjem dijelu Krka se u proteklih godinu dana nastavilo s podjelom individualnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada od vrata do vrata te su spremnici uklonjeni s javnih površina. Krk je unaprjeđenjem sustava odvajanja na dobrom putu da ostvari 70 posto odvojenog prikupljanja do 2025. godine. Već se danas na otoku uspješno odvaja oko 62 posto otpada, što je napredak u odnosu na 59 posto u 2020. te daleko iznad prosjeka RH. Uz to, u proteklih je godinu dana usvojen i novi cjenik odvoza otpada, a u završnoj je fazi sustav naplate miješanog otpada po količini, koji će dodatno potaknuti stanovnike na smanjenje neodvojenog otpada.

Zelena akcija vjeruje da će Krk, implementacijom planiranih mjera, vrlo brzo postati prvi europski otok koji nosi status certificiranog “zero waste” otoka, na korist i ponossvih nas. Komunalno poduzeće Ponikve nastavit će suradnju sa stručnjacima iz Zelene akcije i mreže Zero Waste Europe mreže kako bi što prije stigli do cilja.