Međunarodno priznanje krčkome komunalcu
Ponikve eko otok Krk  - „Ambasador alternativnih goriva“

Počasni naziv – znak izvrsnosti „Ambasador alternativnih goriva“ Ponikve su dobile „za odvažan iskorak u primjeni alternativnih goriva u komunalnom sektoru i na otoku Jadranskoga mora“. To vrijedno priznanje dodijelila nam je Koordinacija za alternativna goriva Jadransko-jonske regije, što je jasan dokaz da je i međunarodna stručna javnost prepoznala i priznala kvalitetu „zelene“ poslovne politike Ponikava.

Samo 7 zemalja ispunilo odredbe Direktive 94/14 EU

Odredbe Direktive 94/14 EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, usvojene 22. listopada 2014. godine, dosad je u potpunosti uspjelo provesti samo sedam zemalja članica Europske unije. Hrvatska nije među njima. Ako želi izbjeći novčane kazne iz Bruxellesa, Hrvatska će sljedeće godine morati dovršiti procese donošenja obvezujućih zakonskih i podzakonskih akata, uključujući Zakon o infrastrukturi alternativnih goriva i Nacionalni operativni program, koje Direktiva, o kojoj ovisi budućnost europskoga zraka, propisuje. Kako se čulo na Festivalu, Hrvatska mora ozbiljno razmisliti kako prijeći na alternativna goriva ili smanjiti broj od gotovo 400.000 motornih vozila starije generacije, koja znatno zagađuju zrak i okoliš.

Svečano uručenje nagrada dobitnicima upriličeno je tijekom dvodnevnoga međunarodnoga Medijskoga festivala „Alternativna goriva 2016“ koji je potkraj godine održan u Stubičkim Toplicama. Ukupno su dodijeljena 44 naziva, priznanja i nagrade za najbolje projekte, medijske radove i kampanje za „Ambasadore alternativnih goriva“ za 2016. godinu, a primili su ih dobitnici iz Hrvatske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine.

Priznanje je preuzeo Ivan Jurešić, pomoćnik direktora Ponikve eko otok Krk. Ujedno, bila je to prigoda i za kratko predstavljanje „zelenih“ strateških projekata krčkog komunalca, s posebnim osvrtom na elektro punionice, nabavku elektro vozila i elektro mobilnost općenito.

Čelni ljudi Ponikava izrazili su veliko zadovoljstvo osvajanjem spomenutoga priznanja jer su time jedinice lokalne samouprave otoka Krka dobile dodatni vjetar u leđa da kroz svoje komunalno društvo nastave s aktivnostima na području obnovljivih izvora energije, a sve s ciljem da otok Krk do 2030. godine postane energetski neovisan otok.

U skladu s Direktivom 94/14 EU, analizirajući sve dosadašnje aktivnosti i projekte koji su realizirani na području alternativnih goriva, Koordinacija za alternativna goriva Jadransko-jonske regije, tj. zajedničko Vijeće za međunarodnu suradnju i koordinaciju projekata, donijelo je odluku kojom je Ponikvama dodijeljen počasni naziv – znak izvrsnosti „Ambasador alternativnih goriva“ za 2016. godinu. 

Taj se počasni naziv dodjeljuje promicateljima vrijednosti koje proizlaze iz stvarne i oživotvorene primjene smjernica Europske unije i dekarbonizacije prometnoga sustava, smanjivanja ovisnosti o fosilnim gorivima, povećanju energetske i okolišne učinkovitosti prometnoga i pomorskoga sektora, a na dobrobit poduzetnika, svih dionika u sustavu te potrošača. Laskava titula Ponikvama je dodijeljena „za odvažan iskorak u primjeni alternativnih goriva u komunalnom sektoru i na otoku Jadranskoga mora“, 

Spomenuti forum novi je, stručni i medijski poslovni događaj u organizaciji investicijske tvrtke Euro Energy i  suorganizaciji Hrvatske gospodarske komore, a njegova je svrha pokazati najširoj  međunarodnoj javnosti kako male, srednje i velike kompanije, državna tijela, nevladine organizacije, mediji, znanstveno-istraživačke i akademske ustanove te drugi važni društveni i gospodarski subjekti informiraju i educiraju javnost, potiču uporabu i promoviraju alternativna  goriva. U Direktivi 94/14 EU alternativna goriva definirana su kao goriva ili izvori energije koji barem djelomično služe kao nadomjestak za izvore fosilnih goriva u opskrbi prometa energijom i koji imaju potencijal pridonijeti dekarbonizaciji prometnog sustava te poboljšati okolišnu učinkovitost prometnog sektora, a među ostalim to su: električna energija, vodik, biogoriva, sintetička i parafinska goriva, prirodni plin, uključujući i bio plin te ukapljeni naftni plin.