Obavijest o rezultatu ponovljenog natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu „tehnolog za pitku vodu“ (31.12.2020.)

Ponovljeni natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „tehnolog za pitku vodu“, koji je objavilo Ponikve voda d.o.o. Krk, je zaključen. 
Za radno mjesto je odabrana kandidatkinja Antonella Plavšić, VSS – magistra inženjerka kemijskog inženjerstva.

Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju u natječaju.


Na temelju čl. 9.st.2.toč.8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje
PONOVLJENI NATJEČAJ za zapošljavanje 1 radnika

TEHNOLOG ZA PITKU VODU, m/ž  na određeno vrijeme (zamjena radnice za vrijeme porodiljnog dopusta, probni rad 3 mjeseca) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • visoka stručna sprema(sveučilišni diplomski studij) ili prediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kemijskog, prehrambenog ili sanitarnog smjera 
  • poznavanje rada na računalu
  • vozačka dozvola za upravljanje vozilima «B» kategorije

Uz molbe  je potrebno priložiti:

  • životopis
  •  presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice
  • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku vozačke dozvole

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19),  pod jednakim uvjetima iz natječaja,  ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona)

 Molbe  se primaju u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na poštanku adresu:
Ponikve voda d.o.o.
Vršanska 14 
51 500 Krk
s naznakom "Za natječaj za zapošljavanje tehnologa za pitku vodu".

Molbe se mogu dostaviti i na elektroničku adresu :

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje molbe.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Ponikve voda kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedne natječajnog postupka u skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN RH 42/18)

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama u br. 140/20 (NN br. 140/20, red.br.oglasa 35)