Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Svaka zainteresirana osoba može izvršiti uvid u registar ugovora, planove nabave i izvješća na Oglasniku javne nabave na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Ponikve voda d.o.o. KRK
Vršanska 14
Uprava: F.Mrakovčić

Klasa: 363-01/17-19/7
Urbroj. 2142-03/28-17-1

Krk, 25. svibanj 2017.