Obavijest

Datum izrade dokumenta: Thu, 31.7.2014. (15:50)

Ponikve voda d.o.o. KRK
Vršanska 14
Uprava: F.Mrakovčić

Klasa: 363-01/17-19/7
Urbroj. 2142-03/28-17-1

Krk, 25. svibanj 2017.