U svrhu poboljšanja kvalitete naših usluga vodoopskrbe, molimo Vas da popunjavanjem priloženog upitnika iste ocijenite,  te dopišete  svoje komentare i prijedloge.

Ispunjeni upitnik možete dostaviti:
- osobno u Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, Krk
- poštom na adresu Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk
- na fax: 051 654 602
- na adresu e-pošte:
 
Zahvaljujemo na odvojenom vremenu!