Dan planeta Zemlje

Utorak, 16. travanj, 2024. (10:00)

Dragi zemljoljupci,
ovogodišnjem obilježavanjem Dana Planete Zemlje organizirana su brojna čišćenja plaža te prikazivanje filma o "morskoj" umjetnosti.
Pokažimo ljubav prema našem planetu kroz svaku vrećicu smeća koju podignemo.
Očekujemo Vas!

Pogledaj cijelu objavu...

Natječaj za zapošljavanje radnika - radnik na odvozu otpada [Nadopuna 28.3.2024.]

Utorak, 5. ožujak, 2024. (12:31)

Obavijest o poništenju natječaja za zapošljavanje

Poništava se natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „radnik na odvozu otpada“ na određeno vrijeme od 01.05.2024. do 31.10.2024. godine, s probnim rokom od mjesec dana – 4 izvršitelja/ice, objavljen 05. ožujka 2024. godine na službenoj stranici društva i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s rokom trajanja do 22. ožujka 2024. godine, iz razloga što na isti nije pristigla niti jedna molba.

Pogledaj cijelu objavu...

Natječaj za zapošljavanje radnika - radnik na vodovodu [Nadopuna 28.3.2024.]

Utorak, 5. ožujak, 2024. (12:39)

Obavijest o poništenju natječaja za zapošljavanje

Poništava se natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „radnik na vodovodu“ na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci – 2 izvršitelja/ice, objavljen 05. ožujka 2024. godine na službenoj stranici društva i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s rokom trajanja do 15. ožujka 2024. godine, iz razloga što na isti nije pristigla niti jedna molba.

Pogledaj cijelu objavu...

Natječaj za zapošljavanje radnika - vozač fekalijaša [Nadopuna 28.3.2024.]

Utorak, 5. ožujak, 2024. (12:37)

Obavijest o poništenju natječaja za zapošljavanje

Poništava se natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „vozač fekalijaša“ na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica, objavljen 05. ožujka 2024. godine na službenoj stranici društva i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s rokom trajanja do 15. ožujka 2024. godine, iz razloga što na isti nije pristigla niti jedna molba.

Pogledaj cijelu objavu...

Natječaj za zapošljavanje radnika - radnik na kanalizaciji i održavanju UPOV-a [Nadopuna 28.3.2024.]

Utorak, 5. ožujak, 2024. (12:34)

Obavijest o poništenju natječaja za zapošljavanje

Poništava se natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „radnik na kanalizaciji i održavanju UPOV-a“ na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica, objavljen 05. ožujka 2024. godine na službenoj stranici društva i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s rokom trajanja do 15. ožujka 2024. godine, iz razloga što na isti nije pristigla niti jedna molba.

Pogledaj cijelu objavu...

Ponikve voda d.o.o. logotip

Ponikve voda d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja

Ponikve eko otok Krk d.o.o. - logotip

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Prikupljanje i zbrinjavanje otpada
Energetika

Ponikve usluga d.o.o. - logotip

Ponikve usluga d.o.o. 


PRISUSTVO JAVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPŠTINA
PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., PONIKVE USLUGA d.o.o.

Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva.
Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnositelju se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način.
Sjednici može prisustvovati najviše 5 (petero) osoba.
Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka,  predsjednik skupštine utvrđuje koje su osobe ostvarile to  pravo prema redosljedu zaprimanja zahtjeva.