Natječaj za zapošljavanje radnika - radnik na kanalizaciji

Ponedjeljak, 29. svibanj, 2023. (16:08)

Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje
NATJEČAJ za zapošljavanje radnika

  • RADNIK NA KANALIZACIJI – 1 izvršitelj/ica
  • na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
  • predmetno radno mjesto iziskuje pripravnost (dežurstvo) radnika sukladno Planu dežurstava (u pravilu jedan tjedan mjesečno)

Pogledaj cijelu objavu...

Natječaj za zapošljavanje radnika - vozač fekalijaša

Ponedjeljak, 29. svibanj, 2023. (16:05)

Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje
NATJEČAJ za zapošljavanje radnika

  • VOZAČ FEKALIJAŠA - 2 izvršitelja/ice
  • na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
  • predmetno radno mjesto iziskuje pripravnost (dežurstvo) radnika sukladno Planu dežurstava
  • neto mjesečna plaća okvirno iznosi 1.000,00 EUR te se ista uvećava za iznos naknade za pripravnost
  • naknada za pripravnost iznosi 130,00 EUR po tjednu pripravnosti (u pravilu jednom mjesečno)

Pogledaj cijelu objavu...

Školarci s diplomama

Krčkim školarcima podijeljene kante od reciklirane morske plastike

Ponedjeljak, 22. svibanj, 2023. (14:53)

Pozivamo vas na Press konferencija i uručivanje setova kanti za odvojeno prikupljanje otpada osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan u Krku u Krku, na adresi, Frankopanska ulica 40. Koja će se održati u srijedu 24. svibnja 2023. godineu 10:30 sati u prostorijama osnovne škole Fran Krsto Frankopan u gradu Krku, Frankopanska 40 51500 Krk. Podsjećamo kako će dan ranije krčki osnovnoškolci i srednjoškolci znači utorak, 23. svibnja 2023. godine krenuti u novu akciju čišćenja krčkih plaža motornim brodom „Otac Roko“ te će na ovaj način prikupljati otpadnu plastiku za nove generacije i nove proizvode od plastike iz mora i s plaža!

Pogledaj cijelu objavu...

Školarci na Krčkoj rivi

Danas u Krku edukacija za 215 školaraca!

Četvrtak, 18. svibanj, 2023. (15:00)

Krčka riva danas vrvi od školaraca i to 215 učenika osnovne škole Fran Krsto Frankopan iz grada Krka. Djeca dolaze prema rasporedu razred po razred do edukativnog kontejnera gdje ih dočekuju pripadnici krčkog komunalca Ponikve eko otok Krk. Edukacija djece vezana je za problem plastičnog otpada iz Mora. Podsjetimo da su u tijeku dani EU Horizon projekta InNoPlastic od 10. do 18. svibnja 2023. godine. U gradu Krku. Nakon uspješnih monitoringa i čišćenja Krčkih plaža, te radionica i predavanja u Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir u Krku.

Pogledaj cijelu objavu...

Ponikve voda d.o.o. logotip

Ponikve voda d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja

Ponikve eko otok Krk d.o.o. - logotip

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Prikupljanje i zbrinjavanje otpada
Energetika

Ponikve usluga d.o.o. - logotip

Ponikve usluga d.o.o. 


PRISUSTVO JAVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPŠTINA
PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., PONIKVE USLUGA d.o.o.

Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva.
Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnositelju se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način.
Sjednici može prisustvovati najviše 5 (petero) osoba.
Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka,  predsjednik skupštine utvrđuje koje su osobe ostvarile to  pravo prema redosljedu zaprimanja zahtjeva.