Natječaj za zapošljavanje radnika - zidar

Petak, 14. lipanj, 2024. (14:32)

Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje NATJEČAJ za zapošljavanje radnika

  • ZIDAR U RJ VODA – 1 izvršitelj/ica
  • na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
  • predmetno radno mjesto iziskuje pripravnost (dežurstvo) radnika sukladno Planu dežurstava
  • neto mjesečna plaća okvirno iznosi 950,00 EUR (u predmetni iznos nisu uračunati: troškovi prijevoza, dodatak temeljem radnog staža, prigodne nagrade te moguće nagrade za rad)

Pogledaj cijelu objavu...

World Cleanup Day kontejner na parkingu blizu mosta

World Cleanup Day na Krku

Četvrtak, 21. rujan, 2023. (10:47)

U sklopu održavanja manifestacije „Morski akcijski dani“ koja se sastoji od više akcija posvećenih zaštiti i očuvanju okoliša, sufinanciranom od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, obilježena je i međunarodna akcija „World Cleanup Day“. Tim povodom bili smo aktivan na nekoliko lokacija na otoku Krku:

 
Od utorka do četvrtka, edukativni eko kontejner postavljen pored Krčkog mosta poslužio je kao mjesto susreta s posjetiteljima otoka Krka, stvarajući zeleni prvi dojam o Krku kao ekološkoj destinaciji, u skladu s poznatim sloganom "Discover Eco Lifestyle on the Island of Krk!". Podijeljen je velik broj vreća za sakupljanje otpada s plaža (@bluebag) za individualne akcije čišćenja.
 
Grupnoj akciji čišćenja u četvrtak pridružilo se 44 učenika četvrtih razreda OŠ Malinska, koji su prikupili 94 kilograma otpada na plažama oko Porata. U petak je 22 učenika petih razreda iz Punta prikupilo 18 kilograma otpada u šetnji od Medane prema kampu Konobe.
 
Ovo je bio sjajan početak jesenskih akcija čišćenja plaža.
 
Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Centra aktivnosti Krk i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
ZCO logo
 

Pogledaj cijelu objavu...

Ponikve voda d.o.o. logotip

Ponikve voda d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja

Ponikve eko otok Krk d.o.o. - logotip

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Prikupljanje i zbrinjavanje otpada
Energetika

Ponikve usluga d.o.o. - logotip

Ponikve usluga d.o.o. 


PRISUSTVO JAVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPŠTINA
PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., PONIKVE USLUGA d.o.o.

Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva.
Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnositelju se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način.
Sjednici može prisustvovati najviše 5 (petero) osoba.
Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka,  predsjednik skupštine utvrđuje koje su osobe ostvarile to  pravo prema redosljedu zaprimanja zahtjeva.