CJENIK VODNIH USLUGA (u HRK / EUR) OD 1.2.2022.

1. OBRAČUN OPSKRBE VODOM

OPSKRBA VODOM IZ JAVNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

Isporučitelj komunalne usluge potrošaču ispostavlja račun za uslugu opskrbe vodom koji se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela osnovne cijene. 

Fiksni dio osnovne cijene: 

 

cijena

PDV 13%

ukupno

mjesečno po korisniku

48,00 kn
(6,37 EUR)

6,24 kn
(0,83 EUR)

54,24 kn
(7,20 EUR)

Varijabilni dio osnovne cijene:

 

osnovna cijena

KN(EUR)/m3

PDV

13%

naknada 

za korištenje

voda

KN(EUR)/m3

naknada

za zaštitu

voda 1)

kn(EUR)/m3

ukupna cijena

kn(EUR)/m3

 

domaćinstva

4,15 kn
(0,55 EUR)

0,54 kn
(0,07 EUR)

2,85 kn
(0,38 EUR)

1,35 kn
(0,18 EUR)

8,89 kn
(1,18 EUR)

gospodarstvo

10,60 kn
(1,41 EUR)

1,38 kn
(0,18 EUR)

2,85 kn
(0,38 EUR)

1,35 kn
(0,18 EUR)

16,18 kn
(2,15 EUR)

Cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani: 

Socijalno ugroženi građani plaćaju 60% osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe za mjesečno isporučenih 2 m3 vode po članu domaćinstva nužne za osnovne potrebe domaćinstva.

 

osnovna cijena

 

PDV

13%

naknada 

za korištenje

voda

kn(EUR)/m3

naknada

za zaštitu

voda

kn(EUR)/m3

ukupna cijena

kn(EUR)/m3

 

fiksni dio osnovne socijalne cijene

28,80 kn/mjesec
(3,82 EUR/mjesec)

3,74 kn
(0,50 EUR)

-

-

32,54 kn
(4,32 EUR)

varijabilni dio osnovne socijalne cijene

2,49 kn/m3
(0,33 EUR/m3)

0,32 kn
(0,04 EUR)

2,85 kn
(0,38 EUR)

1,35 kn
(0,18 EUR)

7,01 kn
(0,93 EUR)

Sukladno odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, na području nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga Ponikve voda d.o.o. uz cijenu javne vodopskrbe obračunava se i NAKNADA ZA RAZVOJ u iznosu od 2,00 kn/m3 (0,27 EUR/m3) isporučene vode.

OPSKRBA VODOM U PODRUČJA BEZ  JAVNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

Cijena isporuke vode domaćinstvima putem autocisterni iznosi:

 

cijena

13%

PDV

naknada za korištenje voda

naknada za zaštitu voda

ukupno 

kn(EUR)/m3

48,15 kn
(6,39 EUR)

6,26 kn
(0,83 EUR)

2,85 kn
(0,38 EUR)

1,35 kn
(0,18 EUR)

58,61 kn
(7,78 EUR)

Napomena: 
otočna domaćinstva koja nemaju mogućnost priključenja na javni vodoopskrbni sustav plaćaju vodu dostavljenu putem autocisterni po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje (Zakon o otocima) .

Cijena isporuke vode gospodarstvenicima putem autocisterni iznosi:

 

cijena

13%

PDV

naknada za korištenje voda

naknada za zaštitu voda

ukupno 

kn(EUR)/m3

54,60 kn
(7,25 EUR)

7,10 kn
(0,94 EUR)

2,85 kn
(0,38 EUR)

1,35
(0,18 EUR)

65,90 kn
(8,75 EUR)

Na cijenu isporuke vode putem autocisterni dodaje se naknada za razvoj.

2. ODVODNJA OTPADNIH VODA (KANALIZACIJA)

ODVODNJA OTPADNIH VODA

Isporučitelj komunalne usluge potrošaču ispostavlja račun za uslugu odvodnje otpadnih voda koji se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela osnovne cijene.

Fiksni dio osnovne cijene: 

 

cijena

13%

PDV

ukupno 

mjesečno po korisniku

26,00 kn
(3,45 EUR)

3,38 kn
(0,45 EUR)

29,38 kn
(3,90 EUR)

Varijabilni dio osnovne cijene: 

 

osnovna cijena kn(EUR)/m3

13% PDV

ukupna cijena kn(EUR)/m3

domaćinstva

2,60 kn
(0,35 EUR)

0,34 kn
(0,05 EUR)

2,94 kn
(0,40 EUR)

gospodarstvo

6,20 kn
(0,82 EUR)

0,81 kn
(0,11 EUR)

7,01 kn
(0,93 EUR)

PRAŽNJENJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE FEKALIJA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA

 

cijena

13%

PDV

ukupno

Vozilo zapremnine 6 M3
kn(EUR) / pražnjenje

537,76 kn
(71,37 EUR)

69,61 kn
(9,28 EUR)

607,67 kn
(80,65 EUR)

VOZILO ZAPREMNINE 7 M3
KN(EUR) / PRAŽNJENJE
637,13 kn
(84,56 EUR)
82,83 kn
(10,99 EUR)
719,96 kn
(95,55 EUR)
VOZILO ZAPREMNINE 8 M3
KN(EUR) / PRAŽNJENJE
657,35 kn
(87,25 EUR)
85,46 kr
(11,34 EUR)

742,81 kn
(98,59 EUR)

U slučaju kada se usluga obavlja na zahtjev korisnika isti dan po pozivu, radnim danom izvan radnog vremena, neradnim danom cijena iz st. 2. ovog članka uvećava se za 30%.

 

CJENIK OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA (u HRK / EUR) 
(OD 1.1.2022.)

KORIŠTENJE POSEBNOG VOZILA ZA ODŠTROPAVANJE KANALIZACIJE

 

vozilo

cijena

25%

PDV

ukupno

kn(EUR) / h

Canal jet

386,55 kn
(51,30 EUR)

96,64 kn
(12,83 EUR)

483,19 kn
(64,13 EUR)

kn(EUR) / h

Canal master F80K

803,32 kn
(106,62 EUR)

200,83 kn
(26,66 EUR)

1.004,15 kn
(133,28 EUR)

kn(EUR) / h

Canal master F90E

826,83 kn
(109,74 EUR)

206,71 kn
(27,44 EUR)

1.033,54 kn
(137,18 EUR)

kn(EUR) / h

Mitsubishi fuso canter

442,48 kn
(58,73 EUR)

110,62 kn
(14,68 EUR)

553,10 kn
(74,41 EUR)

U slučaju kada se usluga korištenja posebnog vozila obavlja radnim danom izvan radnog vremena i subotom, cijena se uvećava se za 30%, a blagdanom i nedjeljom za 50%.

MONTAŽA/DEMONTAŽA VODOMJERA

 

cijena

25%

PDV

ukupno 

kn(EUR) / kom

227,27 kn
(30,16 EUR)

56,82 kn
(7,54 EUR)

284,09 kn
(37,70 EUR)

ZATVARANJE SLUŽBENOG VENTILA ILI PLOMBIRANJE VENTILA

 

cijena

25%

PDV

ukupno 

kom

65,46 kn
(8,69 EUR)

16,37 kn
(2,17 EUR)

81,83 kn
(10,86 EUR)

IZMJENA SMRZNUTOG VODOMJERA

 

cijena

25%

PDV

ukupno 

kom

224,26 kn
(29,76 EUR)

56,07 kn
(7,44 EUR)

280,33 kn
(37,20 EUR)

KONTROLA (BAŽDIRANJE) VODOMJERA

 

cijena

25%

PDV

ukupno 

kom

148,73 kn
(19,74 EUR)

37,18 kn
(4,94 EUR)

185,91 kn
(24,68 EUR)

KORIŠTENJE HIDRANTA

 

cijena

25%

PDV

ukupno

kn(EUR) / m3

4,00 kn
(0,53 EUR)

1,00 kn
(0,13 EUR)

5,00 kn
(0,66 EUR)

 

Napomena:
Temeljem ugovora, a u ime i za račun komunalnog društva Ponikve voda d.o.o. obračun i naplatu za domaćinstva vrši društvo Ponikve usluga d.o.o.  (OIB:92143159456).

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK