Domaćinstva svoje račune (isključivo mjesečni računi objedinjene naplate primljeni od Ponikve usluga d.o.o.) mogu podmiriti bez naknade na sljedećim mjestima:

  • Hrvatska pošta - poštanski uredi na području Primorsko-goranske županije

Za plaćanje iz inozemstva potrebni su sljedeći podaci:

Računi izdani od strane Ponikve usluga d.o.o.

banka: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
adresa banke: Jadranski trg 3a; Rijeka
swift (Banke): ESBCHR22
naziv tvrtke kojoj se plaća: Ponikve usluga d.o.o. (OIB: 92143159456)
adresa: VRŠANSKA 14; 51500 KRK
IBAN PONIKVE USLUGA d.o.o.: HR8224020061500031966
naknada banke (i inobanke): na teret nalogodavatelja OUR
račun se plaća u eurima

Računi izdani od strane Ponikve voda d.o.o.

banka: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
adresa banke: Jadranski trg 3a; Rijeka
swift (Banke): ESBCHR22
naziv tvrtke kojoj se plaća: Ponikve voda d.o.o. (OIB: 64125437677)
adresa: VRŠANSKA 14; 51500 KRK
IBAN PONIKVE VODA d.o.o.: HR4624020061500259982
naknada banke (i inobanke): na teret nalogodavatelja OUR
račun se plaća u eurima

Računi izdani od strane Ponikve eko otok Krk d.o.o.

banka: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
adresa banke: Jadranski trg 3a; Rijeka
swift (Banke): ESBCHR22
naziv tvrtke kojoj se plaća: Ponikve eko otok Krk d.o.o. (OIB: 04155352667 )
adresa: VRŠANSKA 14; 51500 KRK
IBAN PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.: HR9424020061100681489
naknada banke (i inobanke): na teret nalogodavatelja OUR
račun se plaća u eurima