Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN RH 25/13, 85/15, 69/22) uređuje se pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija kroz otvoreno i javno postupanje tijela javne vlasti.

Korisnik ima pravo tražiti i dobiti informaciju, a tijelo javne vlasti je obvezno omogućiti pristup informaciji kao i objavljivati informacije neovisno o postavljenim zahtjevima kad ta obveza proizlazi iz zakona i drugih propisa.

Odluke Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga koje se objavljuju u službenom županijskom glasilu se mogu pronaći na internetskim stranicama službenog glasila PGŽ:  www.sn.pgz.hr

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje u društavima: Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o., Ponikve usluga d.o.o. na sljedeće načine:

 • Putem telefona službeniku za informiranje u društvu od kojega se traži informacija
 • Putem telefaxa na broj: 051 654 602 - na obrascu zahtjeva za pristup informacijama/ili obrascu za ispravak ili dopunu informacije/ili obrascu za ponovnu uporabu informacije (ovisno o vrsti informacije)
 • Elektroničkom poštom na adresu službenika za informiranje u društvu od kojega se traži informacija - na obrascu zahtjeva za pristup informacijama/ili obrascu za ispravak ili dopunu informacije/ili obrascu za ponovnu uporabu informacije (ovisno o vrsti informacije)
 • Poštom na adresu društva od kojega se traži informacija: 51500 Krk, Vršanska 14 - na obrascu zahtjeva za pristup informacijama/ili obrascu za ispravak ili dopunu informacije/ili obrascu za ponovnu uporabu informacije (ovisno o vrsti informacije)
 • Osobno na adresu društva od kojega se traži informacija -  na obrascu zahtjeva za pristup informacijama/ili obrascu za ispravak ili dopunu informacije/ili obrascu za ponovnu uporabu informacije (ovisno o vrsti informacije)

Odluke koje se odnose na Ponikve voda d.o.o.:

Službenik za informiranje: Neven Hržić
e-mail: informiranje-voda@ponikve.hr
tel. 051 654 622

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama (Sl PGŽ 39/20)

Odluke koje se odnose na Ponikve eko otok Krk d.o.o.:

Službenik za informiranje: Dejan Kosić
e-mail: informiranje-eko@ponikve.hr
tel. 051 654 654

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama (Sl PGŽ 39/20)

Odluke koje se odnose na Ponikve usluga d.o.o.:

Službenik za informiranje: Ivona Fugošić Janeš
e-mail: informiranje-usluga@ponikve.hr
tel. 051 654-677

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama (Sl PGŽ 39/20)

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Društva imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informaciji i ponovnoj uporabi informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije koja se naplaćuje u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknde stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN RH 12/14,15/14, 141/22).-navesti  poveznicu na dokument 

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 • Preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura
 • Preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura
 • Preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura
 • Preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura
 • Elektronički zapis na jednom CD – 0,53 eura
 • Elektronički zapis na jednom DVD – 0,80 eura
 • Elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB
 • Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura
 • Pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura

Troškovi dostave poštom obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Način i kriteriji za izračun naknade troškova ponovne uporabe informacija uređuju se Uredbom o troškovima ponovne uporabe informacija (NN RH 87/18).