Potrebno je na adresu Ponikve voda d.o.o. (Vršanska 14, 51500 Krk) ili na e-mail ( ) dostaviti sljedeće podatke:

  • popis stanara (ime, prezime, OIB, broj osobne iskaznice, prebivalište) s brojem osoba po kućanstvu potpisan od svih suvlasnika
  • sve promjene treba prijaviti najkasnije do 25. u mjesecu za tekući mjesec