CJENIK OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA (OD 1.4.2018. DO 30.4.2022.)

OBRAČUN GOSPODARENJA OTPADOM PREMA POSEBNOJ NARUDŽBI 
(ODVEZEN I DEPONIRAN OTPAD)

 

cijena

13%

PDV

ukupno 

kn / m3

177,02

23,01

200,03

ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA IZ PRESS KONTEJNERA

 

cijena

13%

PDV

ukupno 

kn / m3

301,60

39,21

340,81

KORIŠTENJE DEPONIJE (DEPONIRAN OTPAD BEZ USLUGE ODVOZA)    

 

cijena

25%

PDV

ukupno 

kn / m3

88,51

22,13

110,64

ZBRINJAVANJE FEKALIJA ZA OVLAŠTENE KONCESIONARE

 

cijena

25%

PDV

ukupno 

kn / t

27,25

6,81

34,06

 

Napomena:
Temeljem ugovora, a u ime i za račun komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. obračun i naplatu za kućanstva (domaćinstva) vrši društvo Ponikve usluga d.o.o.  (OIB:92143159456).