Projekt KrkBike iznimno je važan za podizanje kvalitete života na otoku, razvoj turističkoga gospodarstva te brendiranje otoka Krka kao eko destinacije. Sufinanciran je sredstvima krčkih lokalnih samouprava i Ministarstva turizma u omjeru 61,5% : 38,5%.

U skladu sa Strategijom energetske održivosti otoka Krka i Interdisciplinarnom strategijom nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka, projektom KrkBike pridonijet će se razvoju cikloturizma na otoku Krku, kao jednog od najperspektivnijih okosnica aktivnoga turizma, za kojim postoji sve veći interes turista, ali i lokalnoga stanovništva. 

U sklopu projekta, u gradu Krku i svim krčkim općinama, izgrađene su stanice za iznajmljivanje bicikala, koje se sastoje od upravljačkog ormara i 10 postolja sa električnim biciklima i klupom za punjenje laptopa i mobitela te popravak bicikala. Sustavi za iznajmljivanje e-bicikala svih jedinica lokalne samouprave umreženi su, tako da se e-bicikl može iznajmiti na jednoj lokaciji, a vratiti na drugoj. Prednost takvog koncepta je povezivanje cjelokupnog područja otoka te umrežavanje općina i grada Krka u jednu cjelinu, baš kao što je to učinjeno i s projektom elektromobilnosti putem električnih automobila.

Doprinos brendiranju otoka Krka kao eko destinacije

Postavljanjem stanica za iznajmljivanje e-bicikala utjecat će se na razvoj turizma i povećanje turističke ponude jer će se podići kvaliteta boravka turista na otoku Krku, ali i razina životnog standarda lokalnog stanovništva. Projektom se povećava konkurentnost u turizmu i napravljen je važan iskorak ka turističkom razvoju koji se zasniva na bitnom kvalitativnom unapređenju turističkog proizvoda, racionalnijem korištenju obalnog prostora te okolišno odgovornoj i sveukupno uravnoteženijoj turističkoj praksi.

Direktori turističkih zajednica na promociji sustava KrkBik 2021. godine

Direktori turističkih zajednica na promociji sustava KrkBik 2021. godine

Provedba projekta pozitivno utječe i na razvoj mobilnosti na otoku Krku, a stanovnicima i posjetiteljima omogućuje korištenje bicikala za obavljanje osnovnih životnih potreba, ali i za uživanje u slobodnom vremenu. Sharing sustavi i električni bicikli sve su popularniji u svijetu i sve traženije među turistima, pa se realizacijom ovog projekta sigurno unaprijeđuje turistička ponuda i imidž otoka Krka.

Cikloturizam – najperspektivnija turistička grana

Cikloturizam je popularna turistička i rekreativna aktivnost u svijetu. Prema procjenama UNWTO‐a (United Nations World Tourism Organization), u Europi trenutačno postoji više od 60 milijuna aktivnih biciklista. U Strategiji razvoja turizma RH do 2020. godine cikloturizam je prepoznat kao jedan od proizvoda s najvećom perspektivom razvoja, te kao oblik aktivnosti od osobitog značaja. 

Svjesni toga, na Krku smo odlučili izgraditi sustav e-bicikala koji će, dugoročno, rezultirati produženjem turističke sezone, odnosno povećanjem broja turističkih dolazaka i noćenja, osobito u pred i posezoni, uz posebno osmišljene turističke pakete. 

Korištenje sustava

Korištenje sustava je vrlo jednostavno. Sve je detaljno opisano na web stranici: http://www.ekootokkrk.hr/krk-bike 

e-bickle prezentacija

Tags: 
e-bicikle