Eko patrola dijeli kućne setove kanti, a od 6. lipnja 2022. započinje odvoz odvojeno prikupljenog otpada s kućnog praga

Djelatnici eko patrole su obišli sve kućne brojeve na području naselja Gabonjin i uručili 120 setova kanti dok je na Krasu dosad podijeljeno 80 setova, a podjela je još u tijeku. Svim domaćim stanovnicima, kao i vlasnicima kuća za odmor, koji nisu zatečeni kod kuće ostavljena je obavijest da ih je eko patrola tražila te kontakt na koji se trebaju javiti i dogovoriti isporuku.

Korisnike koji još nisu preuzeli kante, a isto tako nisu pronašli obavijest, molimo da nazovu broj telefona 051/654-600 ili se jave na info@ponikve.hr . Eko patrola će im se javiti i dogovoriti termin preuzimanja kanti. 

Odvoz odvojeno prikupljenog otpada „od vrata do vrata“ počinje od ponedjeljka 6.lipnja 2022., što znači da od tog dana korisnici iznose na rub parcele svoje kante prema kalendaru koji su dobili uz kante.

15. lipnja uklanjaju se javni ulični setovi, a ostat će samo jedan javni set na ulazu u Kras.

Podsjećamo korisnike da se pridržavaju Kalendara odvoza otpada koji su dobili i da koriste reciklažna

dvorišta koja su od 1. lipnja  na raspolaganju svakog dana, od ponedjeljka do subote, od 9 do 17 sati.

Najbliže reciklažno dvorište za Gabonjin i Kras je u mjestu Polje, na izlazu iz mjesta prema Šilu.

Ne želimo da naš okoliš bude zagađen i nagrđen zbog otpada odbačenog na javnim površinama, našim šumama i plažama i zato podučimo svoje susjede i goste kako da svoj otpad zbrinu na najbolji način, a mogućnosti su prilagođene svim potrebama korisnika.

 

Nemate mogućnosti odvesti glomazni otpad na reciklažno dvorište?

Ni to nije problem. Iskoristite svoje pravo na besplatan odvoz.
Više informacija u našem sjedištu ili na info telefon 051/654-600