28.04.2021. u dvorištu upravne zgrade Ponikve eko otok Krk d.o.o. svečano je izvršena primopredaja specijalnog vozila za odvoz i prikupljanje otpada.

Nakon što je pozitivno rješena prijava krčkog komunalca na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku komunalnog vozila, sklopljen je dana 15.01.2021. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ponikve eko otok Krk d.o.o. 

Nakon provedenog postupka javne nabave odabran je dobavljač vozila i to domaća tvrtka Tehnix koja je ponudila komunalnu nadogradnju EKOMUNAL zapremine 16m3 na podvozju kamiona IVECO.

Primopredaja kamiona

Osim predstavnika dobavljača primopredaji su nazočili i predstavnici tvrtke Benussi, ovlaštenog zastupnika kamiona marke Iveco. 
Od domaćina primopredaji je nazočio predsjednik Skupštine Ponikve eko otok Krk d.o.o. Dragan Zahija, kao i direktor Ponikve Ivica Plišić sa suradnicima
Direktoru Ivici Plišiću ključeve novog vozila predao je direktor prodaje tvrtke Tehnix Željko Horvat.

Vozilo je vrijedno 1.209.000 kn bez PDV-a a Ponikve je moralo osigurati iznos od 181.350 kn dok se ostatak financira iz bepovratnih sredstava EU.

Ponikve kontinuirano ulaže u obnovu voznog parka, a ovim projekt Ponikve je uz financijsku pomoć iz europskih fondova osnaženo za još jedno novo vozilo za skupljanje otpada sa modernom nadogradnjom koje će se prije koristiti za skupljanje odvojeno prikupljenog otpada u sustavu „Od vrata do vrata“