Projekt DEEP-SEA potiče električnu mobilnost, s budžetom od 2,5 milijuna eura. Među 10 partnera uključenih u projekt su i Općina Malinska-Dubašnica te Ponikve eko otok Krk, koji bi kroz taj projekt trebali povući gotovo 464 tisuća eura. 

Deep-Sea logo

Cilj projekta DEEP-SEA je razviti električnu mobilnost u kombinaciji s proizvodnjom obnovljivih izvora energije, u korist održive eksploatacije plovila bez emisija, buke i vibracija, tako da se električna energija proizvodi na kopnu, kako bi odmah bila spremna za upotrebu. Namjera je putem tog projekta okupiti nove nautičke i brodograđevne poduzetnike, voditelje marina i luka, hotelske menadžere i druge gospodarstvenike, kako bi identificirali nove mogućnosti za daljnja ulaganja. Isto tako, projekt otvara i prostor za institucionalne vlasti, koje bi mogle utjecati na promjenu regulatornog okvira, čineći ga održivijim, a pozitivne konotacije projekt može imati i za same građane i zajednice, na čijem se području provodi.

Projekt Deep-Sea okuplja 10 partnera iz Italije i Hrvatske. Partneri iz Italije su: Aries Special Agency Venezia Giulia Chamber of Commerce - vodeći partner, University of Trieste - Department of engineering and architecture, Chamber of Commerce of Foggia i Province of Foggia. Iz Hrvatske je šest partnera: Sveučilište u Rijeci - Pomorski fakultet, Općina Malinska- Dubašnica, Sveučilište u Splitu - Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije,  Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, H. L. Dvorac d.o.o., te Ponikve eko otok Krk.

Projekt je započeo 1. siječnja 2019. godine, a trajat će do 30. lipnja 2022. godine. Sufinanciran je iz programa "Interreg V-A Italija Hrvatska 2014. – 2020.". Ukupna vrijednost projekta je 2.511.567,50 eura, od čega 85% (2.134.832,37 eura) sufinancira Europska komisija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  Općina Malinska-Dubašnica i Ponikve eko otok Krk, kao projektni partneri, sufinancirani su u iznosu od 463.462,50 eura. Od tog iznosa, 231.858,75 eura odnosi se na Općinu Malinska-Dubašnica, a 231.603,75 eura na Ponikve eko otok Krk.

- Zahvaljujući uključenosti u taj projekt, Općina Malinska-Dubašnica izgradit će i pustiti u rad punionicu za električne automobile i plovila, koja će predstavljati micro-grid sustav, priključen na elektroenergetski sustav i opremljen fotonaponskim modulom za proizvodnju električne energije. Također, ovaj projekt omogućit će nam i izgradnju i puštanje u rad fotonaponske elektrane, snage 50 kW, na krovu vrtića u Malinskoj, koji je priključen na elektroenergetski sustav. Važan zahvat bit će izgradnja i puštanje u rad bike-sharing sustava za prihvat četiri klasična, te prihvat i punjenje četiri elektro bicikla, koji se nalazi uz vrtić. Naposljetku, ovaj će nam projekt omogućiti i uspostavu sharing sustava za automobile na području naše općine, pojašnjava Robert Anton Kraljić, općinski načelnik. 

Na konferenciji 60-ak sudionika

U sklopu projekta, 3. veljače, putem ZOOM platforme, održana je međunarodna konferencija na kojoj je sudjelovalo 60-ak sudionika, među njima i predstavnici Općine Malinska-Dubašnica te Dejan Kosić, tehnički direktor poduzeća Ponikve eko otok Krk.

Konferencija je bila podijeljena u tri tematska bloka: održiva mobilnost (rješenja, modeli, politike za energetsku održivost na obalnom području), nautički turizam (novi obrasci individualnog ponašanja, budući trendovi i planovi) te nautika i brodogradilišta (pokretanje novih tehnologija i odgovor tržišta).

Izloženo je 15-ak zanimljivih predavanja, a među predavanje o razvoju održive e-mobilnosti na otoku Krku.

Zajedništvom do održivosti

Svi sudionici složili su se da je za pokretanje i implementaciju novih održivih metoda i tehnologija potrebno zajedničko djelovanje svih zainteresiranih strana: sveučilišta, javnog i privatnog sektora (poduzetnika).  Sveučilišta, kao centri znanja, u suradnji s privatnim sektorom (poduzetnicima) pronalaze praktična rješenja, te time pridonose većoj kvaliteti života i zaštiti okoliša. Važan čimbenik je i javni sektor,  putem kojeg se te tehnologije mogu i odobriti, staviti u legislativu, te poduprijeti kroz javnu raspravu.

Konferencija je omogućila bolju komunikaciju među spomenutim sektorima, uz zaključak da  na tome ne treba stati, već da i dalje treba poticati poduzetništvo, inkubatore, te omogućiti čim više javne rasprave, kako bi se javnost bolje upoznala sa svim prednostima zelene ekonomije. Stavljanje tih tema u fokus javnosti pridonijet će promjeni javne percepcije. Već sada, navike se polako mijenjaju i sve više ljudi uviđa kako postojeći način života nije održiv. Također, sve se više osvještava potreba za održivošću i očuvanjem prirode. Primjena novih, čišćih energenata nameće se kao jedino rješenje za suživot s prirodom i smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena. U tom kontekstu, i sve veće potrebe za mobilnošću, kako na kopnu, tako i na moru, moraju se tome prilagoditi, a najbolji odgovor na to je upravo eMobilnost, što i jest osnovni cilj projekta DEEP-SEA.

Više informacija o projektu, potražite na: https://www.italy-croatia.eu/