Poštovani,
molimo da objavite da od danas počinje ljetni režim rada što znači:

  • Posami - reciklažna dvorišta rade svaki dan osim nedjelje
  • Sukladno kalendaru odvoz miješanog otpada je svaki ponedjeljak
  • Odvoz plastike svaki petak
  • Odvoz biootpada utorak, čet i subota (3xtjedno)

U četvrtak 3.6. je državni praznik i reciklažna dvorišta neće raditi ali će ODVOZ BIOOTPADA OD VRATA DO VRATA BITI REDOVAN

Molimo korisnike da veće količine zelenila te glomazni otpad odvoze na reciklažna dvorišta te da koriste mogućnost besplatnog odvoza sa kućne adrese