U petak, 10. lipnja 2022., kreću građevinski radovi na području Kimpi (od lokve prema Lovačkom domu), a završetak svih radova s asfaltiranjem prometnice je predviđen do 27. lipnja 2022.
Radove na iskopu izvodi DINOCOP, nadzorni inženjer AEC je Iva Morić Volarić, a radovi se financiraju u omjeru 80% Hrvatske vode, a 20% Grad Krk, iz naknade za razvoj.
Asfalterske radove izvodi GP Krk, a troškove u cijelosti pokriva Županijska uprava za ceste Rijeka. 
Upravo zbog postupaka javne nabave i financiranja radovi počinju ovako kasno, ali vjerujemo da će rezultati biti značajniji od kašnjenja jer je na tom području velika potreba za vodom.
Korisnike molimo za strpljenje i razumjevanje.